Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Đức Long

  đoàn thuyền đánh cá

  giúp mình vs các bạn ơi b1) Bài thơ đoàn thuyền đánh cá sử dụng nhiều hình ảnh thơ đẹp và tráng lệ thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động .Em hãy tìm câu thơ có sử dụng hình ảnh đó viết thành đoạn văn nêu cảm nhận của em
 2. Trần Đức Long

  Văn đoàn thuyền đánh cá

  Giúp mình vs các bạn ơi b1) Lập dàn ý cho đề văn sau sự hài hòa giữa thiên nhiên vũ trụ và con người lao động trong bài thơ doàn thuyền đánh cá của Huy Cận đã làm lên bức tranh đẹp về cuộc sống mới ở miền Bắc thời kì xác định chủ nghĩa xã hội.Em hãy làm sáng tỏ điều đó trong bài thơ ''Đoàn...
 3. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 4. Trần Đức Long

  hóa 9

  Giúp mình vs các bạn ơi Cho các chất sau : Al;Ca;K;Na;Mg;MgO;Al2O3.Chất nào tác dụng vs CuSO4
 5. Trần Đức Long

  hóa 9

  Giúp mình vs các bạn ơi Cho các chất sau : Al;Ca;K;Na;Mg;MgO;Al2O3. a) Chất nào tác dụng vs H2SO4 b)__________________ NaOH c)___________________H2O
 6. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 7. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 8. Trần Đức Long

  anh 9

  giúp mình vs các bạn ơi
 9. Trần Đức Long

  Ngoại ngữ Bài tập

  giúp mình vs các bạn ơi
 10. Trần Đức Long

  Anh 9

  Giúp mình vs các bạn ơi
 11. Trần Đức Long

  Hoàn thành câu

  giúp mình hết đi bạn
 12. Trần Đức Long

  Viết lại câu

  giúp mình vs các bạn ơi
 13. Trần Đức Long

  Hoàn thành câu

  giúp mình vs các bạn ơi B1)Make meaningful sentences from the following cues 1) Mary people / fond / go / countryside / weekends. 2)It / take / her / two hours / finish / such / difficult test. 3)I wish /not have / do / lot / homework / today. 4)We all /look forward /spend / vacation / same...
 14. Trần Đức Long

  Anh 9

  Giúp mình hết vs các bạn ơi
 15. Trần Đức Long

  địa 9

  bạn có thể kể hết các nhà máy ra cho mình đc ko
 16. Trần Đức Long

  địa 9

  giúp mình vs các bạn ơi b1) Dựa vào át lát địa lí việt nam hãy xác định các nhà máy nhiệt điện của nước ta. Nêu nguyên nhân có sự phân bố đó
 17. Trần Đức Long

  Địa địa 9

  Giúp mình vs các bạn ơi b1)Dựa vào bảng 9.2 a)Hãy so sánh số liệu trong bảng ,rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản b) Vẽ biểu đồ thể hiện thủy sản nước ta giai đoạn 1990-2002
 18. Trần Đức Long

  Hàm số bậc nhất

  giúp mình vs các bạn ơi 1) Cho hàm số bậc nhất : y=3-2a-(a-1)x (1) Tìm a để đồ thị hàm số (1) là tia phân giác của góc phần tư thứ I và III
 19. Trần Đức Long

  anh 9

  giúp mình vs các bạn ơi 1) Viết lại câu nghĩa ko đổi a)Marry has operated Jom since 10 o'clock. -> b)This is the second time they have written to us about this. -> c)Mr.Simth has taught French for two year. -> d)They didn't look after the children properly. -> e)They keep this room tidy the time. ->
 20. Trần Đức Long

  Toán 9

  giúp mình vs các bạn ơi 1)Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính AB cố định .Trên cạnh BC lấy điểm E bất kì.Từ B kẻ đường thẳng vuông góc vs AE tại H,đường thẳng này cắt đường thẳng AC tại K.Chứng minh: BE.BC+AE.BK có giá trị ko đổi khi E di chuyển trên cạnh BC
Top Bottom