Kết quả tìm kiếm

  1. O

    Học ngành Kế Toán ở đâu?

    Kế toán ở Kinh Tế Quốc Dân luôn được đánh giá cao, còn lại nhiều trường khác nữa, quan trọng nhất là làm được gì, còn học đâu cũng thế cả
  2. O

    Let's watch film!

    trước cũng toàn học tiếng anh theo cách này, khá hay dù hơi chậm
Top Bottom