Kết quả tìm kiếm

 1. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

  Toán [Toán 7] Ôn tập các dạng

  Tinh :a) \frac{4^5.9^4- 2.6^9}{2^10.3^8+6^8.29} . b) \frac{5}{x} +\frac{y}{5} =\frac{1}{8} . Cho a^{2}=b.c. CMR :\frac{c}{b}= \frac{a^2+c^2}{b^2+a^2} . CMR : 10^{6} - 5^{7} : 59.
 2. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

  Toán [Toán 7] Đại số

  Tính : 1\tfrac{4}{23} + \frac{5}{21} -\frac{4}{23} + 0,5+ \frac{16}{21} CMR: 10^6 - 5^7 :59 Tìm x ; y: \frac{5}{x}+ \frac{y}{5}=\frac{1}{8} Cho a^{2}=b.c CMR: a) \frac{c}{b}= \frac{a^2+c^2}{b^2+a^2} b) \frac{4^5.9^4-2.6^9}{2^10.3^8+6^8.20}
 3. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

  Toán Tìm x, y

  Tìm x,y:5/x + y/5= 1/8. Tính:27/23 + 5/21- 4/23 + 0,5 + 16/21
 4. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

  Toán Toán 7 Chứng minh

  CMR: 10^6 - 5^7: 59
Top Bottom