Kết quả tìm kiếm

 1. Ah Hani

  Vật lí bài tâp định luật ôm đối với toàn mạch

  giúp mk với, tính cường độ dòng điện, điện trở, áp suất, công
 2. Ah Hani

  phương trình hàm số lượng giác

  các bạn giải giúp mk với giải câu nào cũng đc, mk cảm ơn trước
 3. Ah Hani

  Bài tập liên quan đến pH

  Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào 250ml dd HCl có pH = 2, thu được dd A có pH = 4 và có khí thoát ra. Tính m và v
 4. Ah Hani

  Vật lí tính cường độ dòng điện

  Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 3 ôm, R2 = 9 ôm, R3 = 6 ôm, điện trở trong của ampe kế không đáng kể, Uab = 18V. Cho R4 = 7,2 ôm thì ampe kế chỉ giá trị là bao nhiêu?
 5. Ah Hani

  hình học không gian

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. Chứng minh MN song song với (SBC) và (SAD)
 6. Ah Hani

  Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến vecto v

  Cho đường thẳng (d): 3x - 2y + 4 = 0 và vecto v (-2;1). Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến vecto v
 7. Ah Hani

  bài toán liên quan đến tập hợp

  Cho hai tập hợp A, B bất kì. Chứng minh rằng: A ∪ B = A ∩ B <=> A = B
 8. Ah Hani

  Bài tập liên quan đến oxi

  Nhiệt phân 15,8 KMnO4 thu đc lượng oxi. Đốt chấy 5.6 gam sắt trong lượng oxi vừa thu được thì sản phẩm sau phản ứng có bị nam châm hút không?
 9. Ah Hani

  bài thơ Tây Tiến

  Tìm yếu tố vần nhịp và hài thanh của khổ thơ sau
 10. Ah Hani

  Toán Tìm Min

  Cho a, b, c > 0, a + b + c = 3. Tìm min của: 1/√(bc + 3a) + 1/√(ab + 3c) + 1/√(ac + 3b)
 11. Ah Hani

  Vật lí 9 tính cường độ dòng điện

  Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 7 ôm, R2 = 10 ôm, R3 = 15 ôm, R4 = 3 ôm, R5 = 6 ôm, Ra = 0, Uab = 10V. Tính I1 -> I5
 12. Ah Hani

  chứng minh song song và tính góc

  Cho hình vẽ, biết góc A = góc B = 60 độ, góc C = 110 độ. Chứng tỏ a // b. Tính các góc D1; D3; D4
 13. Ah Hani

  Hình bình hành

  Cho hình bình hành ABCD, trên đường chéo BD lấy các điểm M, N sao cho BM = DN < 1/2 * BD. CM: a) Tứ giác AMCN là hình bình hành b) Gọi K là giao điểm của CM và AB. Gọi E là trung điểm của AK. Hãy xác định vị trí của điểm M để AE = KE = KB
 14. Ah Hani

  Vật lí tìm điện trở

  Cho mạch điện như hình vẽ. R4 = R2. Nếu nối A, B với nguồn U = 120V thì I3 = 2A, U CD = 30V. Nếu nối C,D với U=120 thì U'AB=20V. Tìm R1, R2, R3
 15. Ah Hani

  Tìm GTLN, GTNN

  Tìm GTLN, GTNN của biểu thức sau: M = 15/(3 + √(2x - x^2 + 3))
 16. Ah Hani

  Toán bài tập về hàm số lượng giác

  tana + cota = -18/7 (π/2 < a < 0). A = sina - cosa
 17. Ah Hani

  Hóa bài toán liên quan đến este

  Thủy phân 0,1 mol este CH3COOC6H5 cần dùng vừa đủ X mol NaOH, X là?
 18. Ah Hani

  Toán Tìm max và min của C = x^2 + y^2

  Cho (x^2 - y^2 + 1)^2 + 4(x^2)(y^2) - x^2 - y^2 + 1 = 0. Tìm max và min của C = x^2 + y^2
 19. Ah Hani

  Vật lí Tính hiệu điện thế U và điện trở R

  Cho mạch điện như hình vẽ, Rb là một biến trở. Hiệu điện thế U giữa hai đầu mạch điện có giá trị không đổi. Tính hiệu điện thế U và điện trở R
 20. Ah Hani

  Vật lí bài toán chuyển động chậm dần đều

  Một xe khởi hành chuyển động chậm dần đều trêu đoan đường AB = s. Đặt t1, v1 lần lượt là thời gian xe đi hết 1/4 quãng đường đầu tiên và vận tốc tức thời ở quãng đường này. a) Thời gian xe đi hết 3/4 quãng đường còn lại tính theo t1 là? b) Vân tốc tức thời đạt được ở cuối cả đoạn đường theo v1 là?
Top Bottom