Kết quả tìm kiếm

 1. phuonghoahalam@gmail.com

  Vật lí Sự rơi tự do

  Thả rơi một vật từ độ cao 74,8m.Tính : Quãng đường vật rơi trong giây đầu tiên và giây cuối cùng. Thời gian để vật đi hết 20m đầu tiên và 20m cuối cùng.
 2. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán Tọa độ trung điểm

  Bài 1.Cho (P) y= x2+2x và đường thẳng d y= -2x+m Tìm m để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt A,B. Tìm tọa độ trung điểm I của AB Tìm m để d và (P) có một điểm chung duy nhất. Tìm tọa độ điểm chung này. Bài 2. Cho (P) y=x2-2x+1 Biện luận theo m số nghiệm của phương trình...
 3. phuonghoahalam@gmail.com

  Vật lí Sự rơi tự do

  Từ độ cao 3 m , một vật được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu là 3m/s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2 a. Viết phương trình chuyển động của vật? Công thức tính vận tốc tức thời? b. Độ cao cực đại mà vật lên được? c. Vận tốc của vật ngay trứơc khi nó chạm đất?
 4. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán hàm số

  Help me please! Mình cần gấp lắm
 5. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán Sự biến thiên của hàm số

  Làm ơn giúp mình với ạ. Mình cần rất gấp ạ
 6. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán Sự biến thiên của hàm số

  Nêu sự biến thiên, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số a. y= b. y=
 7. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán Sự biến thiên của hàm số

  Nêu sự biến thiên, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số a. y= b. y=
 8. phuonghoahalam@gmail.com

  Vật lí động học chất điểm

  Bài 1: Cùng lúc từ hai địa điểm A,B cách nhau 240m có hai học sinh đi xe đạp cùng chiều theo chuyển động Thẳng NDĐ cùng gia tốc 0,25m/s2 .Xe đi từ A có vận tốc đầu Vo đuổi theo xe đi từ B không vận tốc đầu. Lấy trục ox là đường thẳng chuyển động ,gốc tọa độ tại A,chiều dương là chiều chuyển động...
 9. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán hàm số

  BÀI 1.Cho hàm số y=|x| + 2|x+1|-|x+2|. a, nêu sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số b. biện luận nghiệm theo m nghiệm của phương trình: |x| + 2|x+1|-|x+2|=-m+3 BÀI 2. Tìm điểm cố định của họ đường thẳng a.y=m^2x-3m+2 b.y= 4mx-3x+2m-5
 10. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán hàm số

  Tìm điểm cố định của họ đường thẳng a. y=mx-x-2-4m b x(m+4)-2my+3-m=0
 11. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán hàm số

  Nếu sự biến thiên, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số: a. y=2|x+1|-3 b. y= |x-2|+|2x+2|
 12. phuonghoahalam@gmail.com

  Toán HÀM SỐ 10

  Giúp mình bài toán này với ạ!
 13. phuonghoahalam@gmail.com

  động học chất điểm

  (Dạng bài phức tạp hơn, cần có sự tổng hợp, chuyển động theo nhiều giai đoạn) Bài 11: Xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong 5s đầu đi được quãng đường 8,75m. Biết vận tốc xe máy lúc t= 3s là v= 2m/s. a) Tìm gia tốc và vận tốc ban đầu của xe máy b) Tìm quãng đường xe máy đi trong...
 14. phuonghoahalam@gmail.com

  Vật lí động học chất điểm

  Bài 1 : Chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với vận tốc 3,5 m/s thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều, trong 2s vận tốc tăng đến 4,5 m/s. Tìm gia tốc, quãng đường và vận tốc trung bình trong thời gian nói trên. Bài 2 Một vận động viên điền kinh tăng tốc từ vận tốc 3 m/s lên đến vận tốc...
 15. phuonghoahalam@gmail.com

  Vật lí động học chất điểm

  viết công thức tính quãng đường của chuyển động thẳng biến đổi đều ngược với chiều dương của chuyển động
Top Bottom