Kết quả tìm kiếm

 1. Phan Tú Anh

  Sinh [Sinh 10] Hồng cầu

  có thể nói rõ quá trình sinh sản của hồng cầu không?
 2. Phan Tú Anh

  Sinh [Sinh 10] Hồng cầu

  - Hồng cầu không có nhân, không thể nguyên phân. Vậy hồng cầu mới được sinh ra như thế nào?
 3. Phan Tú Anh

  Sinh [Sinh 10] Hồng cầu

  Hồng cầu không có nhân. Sản sinh ra hồng cầu mới như thế nào?
 4. Phan Tú Anh

  Vật lí Lý 10 ( giúp mình với)

  Có 2 vật M1 và M2 ban đầu cách nhau khoảng R. Cùng lúc 2 vật chuyển động thẳng đều, M1 chạy về B với v1, M2 chạy về C với v2. Tính khoảng cách giữa 2 vật và thời gian để đạt khoảng cách này kể từ lúc bắt đầu chuyển động thei V1, V2, R và an pha.
 5. Phan Tú Anh

  Khi em biết thương người thì người chỉ còn là một nấm mồ cỏ.

  Khi em biết thương người thì người chỉ còn là một nấm mồ cỏ.
 6. Phan Tú Anh

  có thể giúp mình 1 bài hóa 10 không?

  có thể giúp mình 1 bài hóa 10 không?
 7. Phan Tú Anh

  giúp mình với https://diendan.hocmai.vn/threads/lop-10-xac-dinh-cong-thuc-m.639770/

  giúp mình với https://diendan.hocmai.vn/threads/lop-10-xac-dinh-cong-thuc-m.639770/
 8. Phan Tú Anh

  Hóa [Lớp 10] Xác định công thức M

  1 hợp chất M được tạo bởi 6 nguyên tử của 3 nguyên tố A,B,C. Số p + số e + số n = 58 ( trong M). Số proton trong M là 20. Số proton trong một nguyên tử B lớn hơn số proton trong một nguyên tử A là 10. Trong hạt nhân của A và B, số p lớn hơn số n là 1. Xác định công thức M.
Top Bottom