Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Vật lí dao động cơ

    Cho em hỏi Khái niệm lệch pha, sớm pha, trễ pha, nhanh pha là gì ạ? Em k hiểu những khái niệm đó Giúp e với . E cảm ơn.
Top Bottom