Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Hóa 12 Tính thể tích

  Nước chanh có pH khoảng 2,5, Giả thiết tính axit của nước chanh chỉ là của axit citric và axit citric là axit đơn chức, tỷ trọng của nước chanh là 1,000 g/mL, nồng độ axit citric trong nước chanh là 0,5% theo khối lương. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,0100M cần để trung hòa 3,71g nước chanh...
 2. N

  Toán 11 Xác suất thống kê

  Xe cơ giới được bán cho các cá nhân được phân loại là ô tô hoặc xe tải nhẹ (bao gồm cả xe SUV) và là xe nội địa hoặc nhập khẩu. Trong một năm gần đây, 69% số xe được bán là xe tải nhẹ, 78% là trong nước và 55% là xe tải nhẹ nội địa. Hãy để A là biến cố một chiếc xe là ô tô và B biến cố nó được...
 3. N

  Toán 11 Xác suất thống kê

  Trong một lượng lớn sinh viên đại học quốc gia, 61% tham dự các ĐH 4 năm và các học viên còn lại theo học các ĐH 2 năm. Nam giới chiếm 44% số học sinh trong các ĐH 4 năm và 41% học sinh trong các ĐH 2 năm. a. Hãy lập bảng xác suất cho mô hình trên. b. Giả sử ta lấy ngẫu nhiên 1 sinh viên nữ từ...
 4. N

  Sinh viên Phương trình tiếp tuyến

  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y được cho bởi phương trình ẩn: 1/ x^2+y2=1+y.tanx tại điểm (0;1) 2/ x^2+y^2=(2x^2+2y^2-x)^2 tại điểm (0; 1/2)
 5. N

  Toán Tìm GTLN, GTNN

  Làm cho mình mấy bài này đi
 6. N

  Hóa Tổng hợp

  Làm cho mình 6 bài này đi ạ
 7. N

  Toán Bất đẳng thức

  Làm cho mình 6 bài này đi ạ
 8. N

  Toán Đường tròn

  Làm cho mình 2 bài này đi
 9. N

  Ngoại ngữ TA9-Word forms

  Supply the correct word form 1, Getting to the village is a very_________(interest) journey. 2, Dalat is a _____(hill) city. 3, Their holiday was spent _______(enjoy) on the mountain. 4, That little girl can dance________(beauty) 5, Most modern buildings has underground ______(park) lots. 6...
 10. N

  Toán Đa thức

  Bạn có thể giải ra luôn cho mình được ko ạ? Vì mình đang rất gấp
 11. N

  Toán Đa thức

  Cho P(x) là đa thức bậc bốn thỏa mãn P(x+1)-P(x)=x(x+1)(x+2) P(0)=2 Xác định đa thức P(x) và tính P(123)
 12. N

  Toán Đa thức

  1>Biết rằng A(x)=(9x^{2}+2x-1)^{10} khi khai triển A(x)=a_{0}+a_{1}x+a_{2}x^{2}+a_{3}x^{3}+....+a_{20}x^{20} Tính chính xác E=-a_{0}-3a_{1}-9a_{2}-27a_{3}-.....-1162261467a_{19}-3486784401a_{20}
 13. N

  Toán Giải phương trình

  Làm cho mình các bài này đi ạ
 14. N

  Toán Tổng hợp

  Làm cho mình mấy bài này đi ạ
 15. N

  Toán Hình tròn

  Làm cho mình 3 bài này đi ạ
 16. N

  Toán Đa thức

  Cho P(x) là đa thức bậc bốn thỏa các điều kiện: P(x) chia cho x^{2}+1 dư 2x-1; P(x) chia cho x^{2}+2 dư 3x-1 và P(1)=2015. Tính P(2)
 17. N

  Toán ĐA THỨC

  Cho P(x) là đa thức bậc bốn thỏa các điều kiện: P(x) chia cho x^{2}+1 dư 2x-1; P(x) chia cho x^{2}+2 dư 3x-1 và P(1)=2015. Tính P(2)
 18. N

  Toán Hàm số bậc nhất

  Làm cho em 2 bài này đi ạ
 19. N

  Toán Tổng hợp

  Làm cho mình 4 bài này đi ạ
 20. N

  Toán ĐỀ THI MTCT

  Làm cho mình bài 1,2,5,7,8,9 đi ạ
Top Bottom