Kết quả tìm kiếm

 1. Huỳnh Nam Huy

  Công nghệ Công nghệ 10 : Đất trồng.

  liên hệ thực tế hãy cho biết các loại đất là đất xám bạc màu; đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá; đất phèn; đất mặn phân bố ở các tỉnh nào nêu rỏ cảm ơn trước nha:)
 2. Huỳnh Nam Huy

  Công nghệ Công nghệ 10 : Trồng trọt.

  Để trồng lúa nước trên đất phèn , ở đông bằng sông Cửu Long đã sử dụng phối hợp các biện pháp sau cày nông bừa sục giữ nước liên tục thay nước thường xuyên Em hãy nêu tác dụng của các biện pháp trên
 3. Huỳnh Nam Huy

  Công nghệ Công nghệ 10 : Đất trồng.

  1)Đặc điểm của đất xám bạc màu có gì giống và khác với đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
 4. Huỳnh Nam Huy

  Ngoại ngữ nhấn âm

  ai có thể cho cách nhấn âm không ạ em dở phần này lắm
 5. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  câu 20: Giải các phương trình sau: 1) (x^{2}-4x+3)^{2}-(x^{2}-6x+5)^{2}=0 2) (x-2)^{4}+3(x-2)^{2}=4 3) 1+\frac{2}{x-2}=\frac{-10}{x+3}+\frac{50}{(x-2)(x+3)} 4) x^{2}+10x-3\left | x+5 \right |+27=0 5) (4+x)^{2}-(x-1)^{3}=(1-x)(x^{2}-2x+17) 6) x(x+1)=\frac{42}{x^{2}+x+1}...
 6. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Câu 21: Cho PT: (x^{2}+6x+11)(x^{2}6x+13)=m a) Tìm m để pt có nghiệm b) Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt
 7. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  câu 22: Cho phương trình \sqrt{3x^{2}-9x+m}=x-2 1) giải PT khi m=1 2) tìm m để PT có nghiệm
 8. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  bn nào giúp mik giải vs mik đang cần gấp
 9. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  bn giải lại hoàn chỉnh đc ko
 10. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  phần biến đổi là gì vậy bn mik có nên đặt \sqrt{x-1} ra ngoài lm nhân tử chung đúng ko bn rồi giải tiếp đúng ko
 11. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  bn giải phần đầu mik ko hiểu cái chổ k=6 vô nghiệm ask rồi phần sau nữa bạn giải kỉ ra đc ko
 12. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  bn nào giỏi toán giải giúp mik bài này với mai mik kiểm tra toán r cảm ơn trước nha :)
 13. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  giải pt : (x+4)\sqrt{x-1}=(\sqrt{x-1})^{3}
 14. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  bn ơi ở câu a mik cs nên dặt điều kiện không
 15. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  tại sao k=6 lại vô nghiệm vậy bạn
 16. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  sao ko ai giải giúp mik zạy hic :(
 17. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  định m để pt sau có nghiệm duy nhất \frac{x+2}{x-m}=\frac{x+1}{x-1}
 18. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Tìm m để mỗi pt sau vô nghiệm: a) (m-1)^{2}x=4x+m+1 b) \frac{x-m}{x-1}+\frac{x-2}{x+1}=2
 19. Huỳnh Nam Huy

  Toán phương trình

  Tìm k để pt sau có nghiệm nguyên : \frac{2x+k}{x+2}+\frac{x-1}{x+1}=3
Top Bottom