Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Hóa 12 Hóa vô cơ

  1) Cho 7,02 kim loại M tác dụng với 300ml dung dịch Fe(NO3)3 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,98g kim loại. Kim loại M là 2) Cho m gam bột Al vào 250ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,3M và CuSO4 0,6M. Sau phản ứng thì được 13,8 g kim loại. Tìm m Nhờ mng giải giúp mình 2 bài này với ạ. Mình...
 2. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 Đại cương về dòng điện xoay chiều

  Một dòng điện có cường độ i = Iocos2πft. Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện này bằng 0 là 0,004 s. Giá trị của f bằng
 3. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Hóa 12 amino axit

  : Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là
 4. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Hóa 12 Peptit

  Hỗn hợp gồm 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ số mol tương ứng 1 :1 :3. Thủy phân hoàn toàn m g X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 g Ala và 8,19 g Val. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của 3 peptit nhỏ hơn 13. Giá trị của m là
 5. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  dạ uki ạ

  dạ uki ạ
 6. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Được ạ

  Được ạ
 7. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Thể tích

  1)Cho hình lập phương (ABCD.A'B'C'D' ). 1 mặt phẳng alpha đi qua A cắt BB', CC', DD' lần lượt tại các điểm M, N,P Tìm tỉ số CN/CC' để alpha chia hình lập phương thành 2 phần và phần chứa đỉnh A có thể tishc bằng 1/2 phần còn lại 3) Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh 3a. Tính VACB'D' Nhờ...
 8. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Hóa 12 Tinh bột

  Lên men 1 tấn khoai ( chứa 55% tinh bột) với hiệu suất 80% thu được V ancl 92 độ. tìm V
 9. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Tính thể tích

  EH tính như thế nào ạ
 10. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 tính thời gian ngắn nhất

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hòa với biên độ góc π/20 rad tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc rad là:
 11. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Tính thể tích

  Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a√3, BD = 3a, hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (A'B'C'D') là trung điểm H của A'C'. biết rằng côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABCD) và (CDD'C') bằng √21/7. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A'B'C'D'
 12. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 Động năng cơ năng

  tại sao T = 0,05 x 4= 0,2 (s). ạ
 13. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 Tính thời gian ngắn nhất

  Một con lắc lò xo thằng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm rồi truyền cho nó vận tốc 40pi cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. coi vật dddh phương thẳng đứng. time ngắn nhất để vật cd từ...
 14. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Vật lí 12 Động năng cơ năng

  Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai làn Wđ=Wt khi 1 vật ddđh là 0,05s. Tần số dao động của vật là
 15. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  hi

  hi
 16. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Tìm m qua min max

  5. Cho hàm số f(x)=\dfrac{x-m^2+m}{x+1}. Tìm m để \min _{[0,1]} f(x) đạt \max 6. Cho hàm số f(x)=x^3-3x+1. Tìm các giá trị của m >0 để \min _{[m+1,m+2]} f(x) < 3 Làm giùm mình câu 5 và câu 6 với ạ. Mình cảm ơn
 17. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Toán 12 Tìm m qua Max

  Cho hàm số f(x)=\dfrac{mx+1}{x+m^2}. Tìm m để \max _{[2,3]}=\dfrac{5}{6} Giair giùm m câu này với ạ
 18. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  hi c

  hi c
 19. Nguyễn Ngọc Diệp 565

  Hóa 12 Xà phòng hóa este

  tìm số mol KOH dư ạ
Top Bottom