Kết quả tìm kiếm

  1. Hiền Nhi

    Toán đề thi hsg huyện

    Bài 4: Qua I kẻ đường thẳng vuông góc vs AI
  2. Hiền Nhi

    Toán đề thi hsg huyện

    cóa ai làm k?:p:p:p:p:p:p
  3. Hiền Nhi

    sao a biêt? Xong rồi a ạ. Quẩy thôi

    sao a biêt? Xong rồi a ạ. Quẩy thôi
  4. Hiền Nhi

    Toán đề thi hsg huyện

    Vừa thi xong Ai chưa thi làm thử nhé
  5. Hiền Nhi

    Xả thôi^^

    Xả thôi^^
  6. Hiền Nhi

    hơn gì

    hơn gì
  7. Hiền Nhi

    bây h k bt cảm ơn hay phẫn nộ

    bây h k bt cảm ơn hay phẫn nộ
  8. Hiền Nhi

    @hoai5340@gmail.com nựa

    @hoai5340@gmail.com nựa
  9. Hiền Nhi

    Mai mình với @hoangthianhthu1710@gmail.com thi hsg huyện...........Gửi lời chúc đi

    Mai mình với @hoangthianhthu1710@gmail.com thi hsg huyện...........Gửi lời chúc đi
  10. Hiền Nhi

    có nhất thiết phải theo dõi k vậy ...........hâhha

    có nhất thiết phải theo dõi k vậy ...........hâhha
  11. Hiền Nhi

    English Lớp luyện thi vào lớp 10

    1. Nam…………………. swimming twice a week. A. is going often B. is often going C. often goes D. goes often 2. I think the weather………………….be bad tomorrow. A. shall B. Will C. is going D. could 3. He……here a few minutes ago. A. comes B. Came C. has come D. come 4. Be quiet! The students…………………...
  12. Hiền Nhi

    Với lại tuổi này chưa thấy say nắng ai nên thả thính cho đỡ buồn

    Với lại tuổi này chưa thấy say nắng ai nên thả thính cho đỡ buồn
  13. Hiền Nhi

    Toán Tìm cực trị

    Tìm Min của A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}+\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{z}}+\frac{\sqrt{z}}{\sqrt{y}+\sqrt{x}} B=\frac{x^{2}}{y^{2}}+\frac{y^{2}}{x^{2}}-3(\frac{x}{y}+\frac{y}{x})+4 (x,y> 0)...
  14. Hiền Nhi

    hahha, thả thinhs cho có phong trào thôi, kiếm a nào ns chx lăng nhăng cho đỡ buồn

    hahha, thả thinhs cho có phong trào thôi, kiếm a nào ns chx lăng nhăng cho đỡ buồn
  15. Hiền Nhi

    k đâu, nếu yêu @Thiên Thuận là yêu xa rồi,

    k đâu, nếu yêu @Thiên Thuận là yêu xa rồi,
  16. Hiền Nhi

    k phải, miễn @Thiên Thuận , chỉ là bạn trên HM thôi

    k phải, miễn @Thiên Thuận , chỉ là bạn trên HM thôi
  17. Hiền Nhi

    haha :v

    haha :v
  18. Hiền Nhi

    [Kỉ lục] Online diễn đàn 1 mình

    k chú ý, h đó mình đag ở trường
  19. Hiền Nhi

    haha, bạn khỏi đớp

    haha, bạn khỏi đớp
  20. Hiền Nhi

    [Kỉ lục] Online diễn đàn 1 mình

    mình tưởng 2h sáng....:r20:r20:r20:r20
Top Bottom