Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Vật lí tính cơ năng của con lắc

    bạn có thể tính ra cho mình đáp án luôn k??
  2. M

    Vật lí tính cơ năng của con lắc

    CLĐ có dây dài 50 cm, khối lượng m=100g, dao động tại nơi g=9,8m/s2. chọn gốc thế năng tại VTCB . tỷ số lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo bằng 4. tính cơ năng của con lắc ??? HELP
Top Bottom