Kết quả tìm kiếm

 1. Huỳnh CoCa

  Văn thuyết minh về cây đa Việt Nam

  thuyết minh về cây đa Việt Nam Lưu ý: Không chép mạng hoàn toàn nha. có thể lượt bỏ và thêm ý của mình vào. Cảm ơn trc ạ!!
 2. Huỳnh CoCa

  Hóa tìm công thức

  Nung hết 3,6(g) M(NO3)n thu được 1,6(g) chất rắn không tan trong nước .Tìm CTHH của muối nitrat đem nung...
 3. Huỳnh CoCa

  Hóa tính phần trăm của chất.

  Hỗn hợp X nặng 37,5g gồm Al, Fe2O3 đun nóng X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần không bằng nhau: - Phần 1: Hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 4,48 lít khí (đktc) khối lượng chất rắn còn lại bằng 44,8% khối lượng phần...
 4. Huỳnh CoCa

  Hóa TÍNH GIÁ TRỊ

  Bài 1: Hai cốc có khối lượng bằng nhau được đặt trên 2 đĩa cân. Cốc thứ nhất chứa 200g dung dịch HCl 10,95%. Cốc thứ hai chứa 200g dung dịch H2SO4. Cho vào cốc thứ nhất 35g CaCO3, cốc thứ hai m gam Al. Đến khi các phản ứng ở 2 cốc xảy ra hoàn toàn thì cân vẫn giữ thăng bằng. Biết rằng Al ở cốc 2...
 5. Huỳnh CoCa

  Hóa dạng bài tập về tìm chất.

  M--> A-->C-->E <--B-->H<--G<--D<--B ( bay hơi ) <--M B nung nóng --> A D + NaOH --> C Biết M là 1 kim loại
 6. Huỳnh CoCa

  Hóa Các dạng bài tập.

  1.Đốt cháy m gam butan (C4H10) trong 15,68 lít khí oxi (đktc) thì thu được sản phẩm là hỗn hợp gồm CO2, H2O, O2 dư. Dẫn sản phẩm qua bình I đựng H2SO4 đặc, bình II đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Thấy bình I tăng 9,0g, còn ở bình II khối lượng dung dịch giảm m gam và thoát ra V lít khí (đktc). Giá...
 7. Huỳnh CoCa

  Hóa tính phần trăm.

  giúp mình bài này nữa: Hỗn hợp Y gồm m gam Al, Cu, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X, khí Y (đktc) và 12,8g chất rắn. Đem dung dịch X tác dụng với dung KOH dư thì thu được kết tủa. Đem kết tủa nung nóng ngoài không khí đến khi khối lượng không đổi thì thu được 24g...
 8. Huỳnh CoCa

  Hóa tính phần trăm.

  Hoà tan 59,4g hỗn hợp X gồm KHCO3, CaCO3, BaCO3 vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít CO2. Phần trăm BaCO3 trong hỗn hợp X là ?
 9. Huỳnh CoCa

  Văn làm phần mở bài

  Làm phần mở bài cho văn thuyết minh về cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón. ( đừng lấy từ chị google nha )
 10. Huỳnh CoCa

  Hóa hóa 8

  uk. mình cần bài 2 thou.bài 1 pn ko lm cx đc
 11. Huỳnh CoCa

  Hóa hóa 8

  K với K2O sẽ tác dụng với nước trong dd NaOH đó pn.
 12. Huỳnh CoCa

  Hóa hóa 8

  1. Tính khối lượng K và K2O (số mol K gấp đôi số mol K2O) vào 200g dung dịch NAOH 4% để thu được dung dịch NAOH 40% 2. Cho 80g AxOy vào ống sứ, nung nóng và dẫn 49,28l khí CO ở đktc đi qua. Khi pứ xảy ra haòn toàn thu đc chất rắn và hỗn hợp khí B có tỉ khối so vs hidro là 19,49. Tìm công thức oxit
 13. Huỳnh CoCa

  Hóa Các loại hợp chất vô cơ

  1. Tính khối lượng K và K2O (số mol K gấp đôi số mol K2O) vào 200g dung dịch NAOH 4% để thu được dung dịch NAOH 40% 2. Cho 80g AxOy vào ống sứ, nung nóng và dẫn 49,28l khí CO ở đktc đi qua. Khi pứ xảy ra haòn toàn thu đc chất rắn và hỗn hợp khí B có tỉ khối so vs hidro là 19,49. Tìm công thức...
 14. Huỳnh CoCa

  hóa 9 nâng cao

  Mình ko hỉu. pn làm nháp 1 bài này ik mà.
 15. Huỳnh CoCa

  hóa 9 nâng cao

  đề này mình copy trên mạng lại nên mình cx ko pk. pạn cho mình xm cách giải cũng được rồi.
 16. Huỳnh CoCa

  hóa 9 nâng cao

  bạn làm ra lun để mình tham khảo được ko? nha.
 17. Huỳnh CoCa

  hóa 9 nâng cao

  Cho 80g AxOy vào ống sứ, nung nóng và dẫn 49,28l khí CO ở đktc đi qua. Khi pứ xảy ra hoàn toàn thu đc chất rắn và hỗn hợp khí B có tỉ khối so vs hidro là 19,49. Tìm công thức oxit.
 18. Huỳnh CoCa

  Hóa hóa 9

  cho 1 kim loại A tan hết trong axit H2SO4 tạo ra muối X và khí H2. khi cho kim loại tan hết trong HNO3 tạo muối Y và khí NO. nếu lấy cùng 1 lượng kim loại A thì tỷ lệ số mol NO và H2 bằng 1. cho biết tỷ lệ khối lượng phần tử của muối X và Y bằng 152: 242. hãy xác định kim loại A và x,y. giúp...
 19. Huỳnh CoCa

  hì. hey. đang thấy mình như lạc dô chốn rừng sâu j đó. chẻn pk lm j để hỉu đc đường ik lối về...

  hì. hey. đang thấy mình như lạc dô chốn rừng sâu j đó. chẻn pk lm j để hỉu đc đường ik lối về cả. hịc
 20. Huỳnh CoCa

  ms vào đai. sao cảm thấy hoang mang nhìu điều ghê

  ms vào đai. sao cảm thấy hoang mang nhìu điều ghê
Top Bottom