Kết quả tìm kiếm

 1. thanhthuy2k

  Toán đường thẳng AB và mặt cầu (S) không có điểm chung

  Cho mặt cầu (S): x^{2} + y^{2}+z^{2}-4x+4y-2z=0 và A(4;2;0), B(2;1;2). Chứng minh: đường thẳng AB và mặt cầu (S) không có điểm chung.
 2. thanhthuy2k

  Văn 12 Biện pháp tu từ

  mình nghĩ đây là thơ không phải văn xuôi nên không có liệt kê chứ?
 3. thanhthuy2k

  Văn 12 Biện pháp tu từ

  các bạn giúp mình bài này với
 4. thanhthuy2k

  Văn 12 Biện pháp tu từ

 5. thanhthuy2k

  Văn 12 Biện pháp tu từ

  Chỉ ra các biện pháp tu từ có trong bài thơ: "Bão ơi, đừng đến nữa, Quê em nghèo lắm rồi Mẹ còng lưng bám đất Mái tranh vừa lên ngôi. Bão ơi, xin đừng nổi Cha khó nhọc suốt đời Lênh đênh trên...
 6. thanhthuy2k

  Toán [Lớp 12] Hàm bậc bốn trùng phương

  giảng hộ mình với
 7. thanhthuy2k

  Toán [Lớp 12] Hàm bậc bốn trùng phương

  Câu 1: Cho y= -x^{4}+4x^{2}-3 (C) a, Vẽ đồ thị và khảo sát hàm số (C) b, Tìm M\in Oy sao cho từ M kẻ được 3 tiếp tuyến đến đồ thị (C). Câu 2: Cho y= x^{4} + 2m^{2}x^{2}+1 (C_{m}) và đường thẳng \Delta: y= x +1 Chứng minh với mọi m đường thẳng \Delta luôn cắt đồ thị (C_{m}) tại 2 điểm phân biệt.
 8. thanhthuy2k

  Toán Khảo sát hàm số và tìm m

  Cho hàm số: y=2x^{3}-3x^{2}+1 (C) a, Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. b, Tìm m để phương trình: x^{3}-\frac{3}{2}x^{2}-m+1=0 có nghiệm duy nhất. c, Dựa vào đồ thị (C) vẽ đồ thị hàm số: y=2\left | x^{3} \right |-3x^{2}+1
 9. thanhthuy2k

  Toán Khảo sát hàm số

  Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y=-x^{3}+3x^{2}+9x-1 Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x^{3}-3x^{2}-9x+m=0
 10. thanhthuy2k

  Toán Cực trị hàm số

  Cho hàm số y=x^{3}-3x^{2}+2 (C) . Tìm M thuộc d: y= 3x-2 sao cho tổng khoảng cách từ M tới 2 điểm cực trị của đồ thị (C) đạt GTNN
 11. thanhthuy2k

  Toán Tìm m để HSĐB

  Cho hàm số y=x^{3}-(2m+1)x^{2}+(m-1)x+m+4 a, Tìm m để HSĐB trên R b, Tìm m để HSĐB trên (2;+\infty )
 12. thanhthuy2k

  Toán Giải theo cách cô lập m

  Cho hàm số: y=x^{3}-(2m+1)x^{2}+(m-1)x+m-3. Tìm m để hàm số đồng biến trên (-\infty;0)
 13. thanhthuy2k

  Toán Tính đơn điệu của hàm số

  Cho hàm số y=\frac{1}{3}(m^{2}-1)x^{3}+(m-1)x^{2}-2x+1. Tìm m để hàm số nghịch biến trên (-\infty ;2)
 14. thanhthuy2k

  Sự kiện [Đăng kí] Tuần lễ lao động

  - Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy - Tuổi: 17 - Nơi ở hiện tại: Hà Nội - Box đăng kí xử lí: box vật lí - Vật lí 11 Đã duyệt
 15. thanhthuy2k

  anh ơi, anh giúp em câu này với ạ https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-tap-hoa-huu-co.619989/

  anh ơi, anh giúp em câu này với ạ https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-tap-hoa-huu-co.619989/
 16. thanhthuy2k

  Hóa Bài tập hóa hữu cơ

  Câu 1: Axit cacboxylic X hai chức (có % khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (M_{Y}<M_{Z}). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O_{2} (đktc), thu được 7,84 lít khí CO_{2} (đktc) và 8,1 gam H_{2}O. % khối lượng của Y trong hỗn...
 17. thanhthuy2k

  Hóa Trạng thái của chất

  Cho C_{3}H_{5}(OH)_{3}, CH_{3}COONa, C_{6}H_{5}OK, C_{6}H_{12}O_{6}, tinh bột, CH_{3}COOH, (C_{17}H_{35}COO)_{2}Ca. Có bao nhiêu chất trên ở đk thường là chất rắn dễ tan trong nước.
 18. thanhthuy2k

  Bãi biển Sầm Sơn

  Mình ở Hà Nội.^^
 19. thanhthuy2k

  Bãi biển Sầm Sơn

  FLC là gì vậy bạn? SS có lặn hay nhảy dù hay lướt ván ko vậy?
 20. thanhthuy2k

  Hóa Phân biệt các chất

  Cho các dd thuốc thử: AgNO_{3}/NH_{3}, Br_{2}, Na_{2}CO_{3}, quì tím, KMnO_{4}. Số thuốc thử có thể dùng để pb 3 chất: etanal, axeton, pen-1-in. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Top Bottom