Kết quả tìm kiếm

 1. hoangthianhthu1710

  Văn Văn học trung đại Việt Nam

  1)Hãy phân tích thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống 2)Ngòi bút của tác giả khi miêu tả cuộc tháo chạy của quân tướng nhà Thanh và của vua tôi Lê Chiêu Thống có gì khác biệt 3)Trình bày cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du được thể hiện trong truyện Kiều...
 2. hoangthianhthu1710

  Văn [TNST]Hình ảnh người phụ nữ xưa và nay

  Thảo luận: vấn đề bình đẳng giới xưa và nay... @Quốc Trường
 3. hoangthianhthu1710

  Văn Người con gái Nam Xương

  Nhận xét về cách kết thúc chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ,có ý kiến cho rằng "truyện kết thúc có hậu ,thể hiện được ước mong của con người về sự cân bằng trong cuộc đời,"thế nhưng có ý kiến khác lại khẳng định :"tính bi kịch của truyện vẫn tiềm ẩn ở ngay trong cái kết lung linh kì...
 4. hoangthianhthu1710

  Văn Văn 9

  Trong tác phẩm văn học có những chi tiết rất quan trọng , không có chi tiết đó ,cốt truyện không phát triển được.Em hãy chỉ ra và phân tích một số chi tiết như thế trong truyện người con gái Nam Xương. @chi254 @Quốc Trường ...
 5. hoangthianhthu1710

  Văn 9 Trình bày khát vọng hòa bình.

  Có ý kiến cho rằng :"văn bản đấu tranh vì một thế giới hòa bình là bức thông điệp lương tri cho thời đại ." Hãy viết một đoạn văn để trình bày khát vọng hòa bình...
 6. hoangthianhthu1710

  Văn Văn 9

  Từ cái chết của Vũ Nương em hãy trình bày suy nghĩ về chiến tranh phi nghĩa...
 7. hoangthianhthu1710

  Hóa Hóa 9

  Hỗn hợp A gồm các kim loại Mg,Al,Fe. 1) Lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dd NaOH dư, sinh ra 3,36 lít khí đktc. Mặt khác cũng lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dd HCl dư, sinh ra 10,08 lít khí đktc và dd B. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành và nung nóng trong...
 8. hoangthianhthu1710

  Văn Hoàng lê nhất thống chí

  Viết đoạn văn làm sáng rõ luận điểm "Quang Trung-Nguyễn Huệ là một người anh hùng dân tộc thông minh , nhạy bén trong việc cầm quân"...
 9. hoangthianhthu1710

  Toán Toán 9

  1) Chứng minh : n^{7}+3n+5 Không chính phương (n \epsilon N) 2) Chứng minh : n^{6}+n^{4}-3n^{3}+7n^{2}-3n+3 không chính phương (n>1) 3) chứng minh: 3^{n} +63 không chính phương (n \epsilon N) (n \neq 0 \neq 4 )
 10. hoangthianhthu1710

  Hóa (hóa 9) hoàn thành phương trình phản ứng

  Tìm các chữ cái A,B,D,E,G,L,M rồi hoàn thành pt p/ứ: A+B--->D+Ag E+HNO3--->D+H2O D+G--->A B+HCl--->L+HNO3 G+HCl--->M+H2 M+B--->M+Fe(NO3)2
 11. hoangthianhthu1710

  Văn Chuyện người con gái Nam Xương

  1)Qua cái chết của Vũ Nương tác giả muốn phản ánh điều gì? 2)Em hãy phân tích ý nghĩa của cái bóng trên tường và cái bóng trên dòng sông... 3)Em hãy tìm những chi tiết kì ảo và phân tích ý nghĩa của nó...
 12. hoangthianhthu1710

  Hóa Hóa 9

  cân 15,24 (g) hỗn hợp muối cacbonat và muối sunfat của cùng một kl hóa trị I . Hòa tan chung vào nước ta thu được dung dịch A. Chia A làm hai phần bằng nhau: Phần 1 : Cho dd H2SO4 dư vào thì thu được 672 (ml) khí CO2 ở đktc Phần 2: Cho dd BaCl2 dư vào thì thu được 10,57 (g) kết tủa a) Xác định...
 13. hoangthianhthu1710

  Văn Văn 9

  Cho đề bài : thuyết minh một trong các đồ dùng sau :cái quạt,cái bút,cái kéo,chiếc nón .... Lập dàn ý chi tiết và viết phần mở bài.
 14. hoangthianhthu1710

  Hóa Hóa 9

  Khi cho a (g) Fe vào trong 400 (ml) dung dịch HCl, sau phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,2 (g) chất rắn X. Nếu cho hỗn hợp gồm a(g) Fe và b (g) Mg vào trong 400 (ml) dung dịch HCl thì sau khi phản ứng kết thúc ,thu được 896(ml) H2 (đktc) và cô cạn dung dịch thu được 6,68 (g) chất...
Top Bottom