Kết quả tìm kiếm

 1. H

  LT ƯCLN

  1. Tìm hai số tự nhiên a và b biết ƯCLN (a,b) = 6; a+b=48 và a<b 2.Một đội y tế có 24 bác sĩ và 60 y tá được chia đều thành các tổ. Hỏi có mấy cách chia? Ít nhất mỗi tổ có bao nhiêu người?
 2. H

  Toán 6 Bài tập về ước, bội

  1. Tìm số tự nhiên n để: a) (n+6) chia hết (n-4) b) (2n+12) chia hết (n-2) 2. Một khu vườn hình chữ nhật dài 160m, rộng 104m. người ta định trồng cây xung quanh vườn sao cho khoảng cách giữa các cây đều nhau và mỗi góc có 1 cây. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cây? 3. Một nền nhà hình chữ nhật dài...
 3. H

  BCNN

  1. Số học sinh trường THCS có khoảng từ 200 đến 400 học sinh khi xếp hàng 12, hàng 15 hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh? 2.Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều vào mỗi tổ 3/ Một trường có khoảng 700 đến 800 em...
 4. H

  Luyện tập trung điểm của đoạn thẳng

  1. trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=4cm, OB=8cm a) Trong 3 điểm O,A,B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng OB? c) Gọi M là trung điểm của AB. Tính OM? 2. Trên tia Ax, lấy hai điểm M,N sao cho AM=2cm, AN=5cm. Điểm P thuộc tia đối của tia...
 5. H

  Luyện tập trung điểm, BCNN

  1. Số học sinh trường THCS có khoảng từ 200 đến 400 học sinh khi xếp hàng 12, hàng 15 và hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh 2. Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA=4cm, OB=8cm a) Trong 3 điểm O;A;B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? b) Chứng minh A là trung điểm của đoạn...
 6. H

  Luyện tập cụm danh từ

  Viết đoạn văn 7-9 câu kể lại một tác phẩm văn học trong chương trình lớp 6 mà em thích nhất, trong đó có sử dụng cụm Dt và gạch chân dưới cụm DT ấy
 7. H

  Bài tập về ước chung Ước chung lớn nhất

  1. Khối 6 có 300 học sinh; khối lớp 7 có 276 học sinh; khối lớp 8 có 252 học sinh.Trong ngày khai giảng, ba khối lớp cùng xếp thành các hàng dọc như nhau để diễu hành sao cho không có ai lẻ hàng. Tìm số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được 2. Có 407 quyển vở, 373 bút bi và 343 tập giấy. Người ta...
 8. H

  Luyện tập vẽ đoạn thẳng trên tia

  1. Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=5cm,OB=10cm a) Trong 3 điểm O,A,B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) So sánh OA và AB c) Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng AC d) Gọi M là trung điểm của OA. Tính MB 2. Trên tia Ax lấy B,M sao cho AB=6cm,AM=2cm a./ Tính MB b./...
 9. H

  Luyện tập vẽ đoạn thẳng trên tia

  1. Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=5cm,OB=10cm a) Trong 3 điểm O,A,B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) So sánh OA và AB c) Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng AC d) Gọi M là trung điểm của OA. Tính MB 2. Trên tia Ax lấy B,M sao cho AB=6cm,AM=2cm a./ Tính MB b./...
 10. H

  Luyện Ước chung và bội chung

  1. Tìm ước chung của hai số n+3 và 2n+5 với n thuộc N 2. Số 4 có thể là ước chung của hai số n+1 và 2n+5 được không? Vì sao?
 11. H

  Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

  1. Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM= 2c, ON= 3cm, OP= 3.5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? (Bài giải có độ dài ko dưới 20 dòng)
 12. H

  Kiểm tra KS toán

  1. Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng a/ Vẽ hình theo các lời diễn đạt sau đây: - Vẽ tia AB và tia CB - Vẽ đường thẳng AC - Vẽ điểm M trên đường thẳng AC sao cho M nằm giữa A và C - Vẽ tia Cx cắt tia AB tại điểm N nằm giữa A và B - Vẽ tia By cắt đường thẳng AC tại điểm M b/ Kể tên các tia đối...
 13. H

  Văn Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

  Ngôi kể là gì? Kể các ngôi kể trong văn tự sự? Nêu rõ từng cách kể Có những thứ tự kể nào? Nêu rõ từng cách
 14. H

  Văn 6 Thạch Sanh

  Kể lại truyện Thạch Sanh từ: Vua có cô công chúa..... Lấp kín cửa hang lại" bằng lời của Thạch Sanh và không theo thứ tự tự nhiên
 15. H

  Văn 6 Ngôi kể trong văn tự sự

  Đóng vai vua kể về đoạn truyện Thạch Sanh từ " Vua có.......lấp kín của hang lại"
 16. H

  Ngôi kể trong văn tự sự

  Đóng vai vừa kể về đoạn truyện Thạch Sanh từ " Vua có.......lấp kín của hang lại"
 17. H

  Luyện tập thứ tự kể và ngôi kể trong văn tự sự

  1. Ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba có thể xếp xen kẽ trong cùng một văn bản tự sự được ko? 2. Các truyện dân gian em học theo ngôi kể thứ mấy? Kể theo thứ tự nào? 3. Kể lại câu chuyện Thạch sanh theo từng đoạn truyện
 18. H

  Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích ra thừa số nguyên tố

  1. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém 2 đơn vị. Tìm các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50 2. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 450;2100;795 3. Số hoàn chỉnh Một số bằng tổng của các ước của nó(không kể chính nó) gọi là số hoàn chỉnh VD: 6 là số hoàn chỉnh vì Ư(6)=...
 19. H

  Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích ra thừa số nguyên tố

  1. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém 2 đơn vị. Tìm các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50 2. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 450;2100;795 3. Số hoàn chỉnh Một số bằng tổng của các ước của nó(không kể chính nó) gọi là số hoàn chỉnh VD: 6 là số hoàn chỉnh vì Ư(6)=...
 20. H

  Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

  Cho tớ hỏi về những gì các bạn biết về hiện tượng các mùa
Top Bottom