Kết quả tìm kiếm

 1. Trâm Lê

  Toán 12 Khảo sát sự biến thiên của các hàm số

  Khảo sát sự biến thiên của các hàm số sau a) y = \frac{x-2}{x+2} b) y = \frac{-x^2\\-2x+3}{x+1} c) y = x-\frac{2}{x} d) y = \sqrt{4-x^2\\}
 2. Trâm Lê

  Sinh 11 ÔN TẬP HKII

  C là 2 đáp án đúng mà bạn?
 3. Trâm Lê

  Sinh 11 ÔN TẬP HKII

  Đề chỉ có nhiêu đó thôi ạ
 4. Trâm Lê

  Sinh 11 ÔN TẬP HKII

  Ý 5 nằm cạnh ý 4 ấy ạ
 5. Trâm Lê

  Sinh 11 ÔN TẬP HKII

  Câu 6: Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về sự phát triển ở động vật ? 1. Quá trình phân chia tế bào sinh dưỡng làm tăng trưởng các bộ phận cơ quan của cơ thể 2. Quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh các cơ quan và cơ thể 3. Sự lớn lên về kích...
 6. Trâm Lê

  Sinh 11 Ôn tập HKII

  Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là điểm khác biệt giữa hướng động và ứng động của thực vật? A. Sự khác nhau là ở đặc điểm tác động của các nhân tố môi trường B. Sự khác nhau thể hiện ở tốc độ phản ứng trước các nhân tố tác động C. Vận động hướng động là vận động có hướng, còn vận động...
 7. Trâm Lê

  Toán 11 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình thoi

  Dạ, em cảm ơn ạ
 8. Trâm Lê

  Toán 11 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình thoi

  Tính làm sao vậy ạ?
 9. Trâm Lê

  Toán 11 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình thoi

  Tính sin từ cos hay s vậy ạ?
 10. Trâm Lê

  Toán 11 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình thoi

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a, \widehat{ABC} = 60^o. (SAB), (SAD) cùng vuông góc với đáy và SA =a{\sqrt{3}}. Tính \sin ((SBC); (SCD))
 11. Trâm Lê

  Toán 11 Hình học không gian

  Cho tam giác ABC có diện tích là 6 cm2. Gọi A', B', C' lần lượt là hình chiếu của cá điểm A, B, C lên mặt phẳng (α). Biết góc giữa mặt phẳng (ABC) và (α) là 60o. Hỏi diện tích tam giác A'B'C' là bao nhiêu
 12. Trâm Lê

  Toán 11 Tính góc giữa hai mặt phẳng

  Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của cạnh AB, SH=a{\sqrt{3}}. Gọi \alpha là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SBC). Tính cos\alpha
 13. Trâm Lê

  Hóa 11 Bài tập ancol

  Đốt cháy m(g) rượu no đơn chức phải dùng hết 20,16 lít O2 (đktc) thì thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O, trong đó khối lượng H2O ít hơn khối lượng của CO2 là 12g a) Xác định CTPT của rượu b) Tính m
 14. Trâm Lê

  Toán 11 Đạo hàm lớp 11

  Cho hàm số y = {\sqrt{2x}}+ {\sqrt{3}} x^2 +1. Tính y'(1/2)
 15. Trâm Lê

  Toán 11 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a...

  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H, M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, SB, BC. a) Chứng minh SH ⊥ (ABCD) b) Chứng minh (SHD) ⊥ (AMN) và tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (AMN)
 16. Trâm Lê

  Toán 11 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a ...

  Cho hình chóp S . A B C D có đáy A B C D là hình vuông cạnh a, S A=a \sqrt{3} và vuông góc với đáy. Gọi (\alpha) là mặt phằng chứa đường thẳng A B và vuông góc với mp (S C D) và O là giao điểm của AC và BD. a) Hãy xác định mặt phẳng (\alpha).Mặ̣t phẳng (\alpha) cắt hình chóp theo thiết diện là...
Top Bottom