Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Hóa Nồng độ phần trăm và MOI

  Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi hòa tan 12,5 gam CuSO4.5H2O vào 87,5 ml nước . Biết thể tích dung dịch thu được bằng thể tích của nước. giúp mk nhanh nhanh nha!
 2. M

  NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM VÀ NỒNG ĐỘ MOL

  giúp mk nhanh nhanh nha!!!!!!!!!
 3. M

  NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM VÀ NỒNG ĐỘ MOL

  Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi hòa tan 12,5 gam CuSO4.5H2O vào 87,5 ml nước . Biết thể tích dung dịch thu được bằng thể tích của nước.
 4. M

  Văn 8 Đóng vai Lão Hạc kể lại toàn bộ câu chuyện Lão Hạc

  các cậu có bài đôn ki hô tê ko
 5. M

  Văn 8 Đóng vai Lão Hạc kể lại toàn bộ câu chuyện Lão Hạc

  Cậu ơi '' đóng vai lão hạc''
 6. M

  Văn 8 Đóng vai Lão Hạc kể lại toàn bộ câu chuyện Lão Hạc

  cậu ơi ''toàn bộ câu chuyện''
 7. M

  Văn 8 Đóng vai Lão Hạc kể lại toàn bộ câu chuyện Lão Hạc

  Đóng vai Lão Hạc kể lại Toàn Bộ câu chuyện Lão Hạc
 8. M

  Văn 8 Đóng vai chị dậu kể lại cuộc đương đầu của chị với cai lệ và người nhà lí trưởng

  Đóng vai chị dậu kể lại cuộc đương đầu của chị với cai lệ và người nhà lí trưởng
 9. M

  I am so scary

  I am so scary
 10. M

  Hình vuông , Hình chữ nhật

  bạn có thể giải chi tiết cho mk ko
 11. M

  Hình vuông , Hình chữ nhật

  1)cho hình vuông ABCD gọi U, V ,T, Z tương ứng là các trung điểm của các cạnh AB, BC ,CD, DA. cm UVTZ là hình vuông 2)Cho hình thoi PQRS gọi A, B, C, D tương ứng là các trung điểm của các cạnh PQ ,QR ,RS, SP. cm ABCD là 1 hình chữ nhật
 12. M

  OXIT

  Một kim loại có 2 oxit .trong đó oxit có hóa trị thấp chứa 22.53% oxi oxit hóa trị cao chứa 50,4% oxi .Hỏi đó là 2 oxit nào sau đây : Cr, CrO3, PbO2, MnO, Mn2O7, FeO, Fe2O3
Top Bottom