Kết quả tìm kiếm

 1. Phạm Thanh Thảo

  Văn [Lớp 10] Bài làm văn số 3

  Đề văn số 3: Lời tâm sự của 1 người mẹ. " Nhưng trên tất cả, mẹ yêu con nên mẹ phải nói : ''không'' trước nhưng đòi hỏi vô lí của con, khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều này. Đây là cụôc đấu tranh khó khăn nhất trong đời mẹ. Nhưng mẹ vui vì mẹ đã chiến thắng và con đã thành đạt" Trích Trái...
 2. Phạm Thanh Thảo

  Văn 10 Câu chuyện cổ tích bây giờ

  Trong cuộc sống hiện nay vẫn không thiếu những câu chuyện đẹp như cổ tích. Hãy kể lai 1 câu chuyện cổ tích bây giờ
 3. Phạm Thanh Thảo

  Văn [Ngữ Văn10] Văn biểu cảm

  Ghi lại những cảm nghĩ chân thực của anh( chị ) khi về ngày đầu tiên bước vào trường THPT
 4. Phạm Thanh Thảo

  Sử [Lịch sử 10] Kiến trúc văn hoá cổ đại phương Đông

  Thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà có đặc điểm nổi bật về kiến trúc gì? Thời gian xây dựng, do ai?(ở đâu)
 5. Phạm Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Bài tập

  1. Chữa lỗi sai a. This morning I got up more early than usual. b. You shouldn't carrying so much cash in your pocket when traveling. c. Vinh looked happily when his team won the game. d. Paul doesn't speak much Vietnamese, only a little words. e. What did you do if you met an alien from...
 6. Phạm Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Tìm và sửa lỗi sai

  1. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries. 2. Mr. Thach who sing English songs very well is my teacher of English. 3. My father asked us not to spending too much time playing computer games. 4. Ba can play the piano better more than his friends can. 5. We can save...
 7. Phạm Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Tìm và sửa lỗi sai

  1. Some student from your class have been absent from school two days ago. 2. In the army my brother used to getting up at six o'clock every morning. 3. Because of her bad behavior, she now has less friends than before.
 8. Phạm Thanh Thảo

  Địa Địa 9

  Ngành công nghiệp cả nước
 9. Phạm Thanh Thảo

  Địa Địa 9

  Trinhf bày điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp
 10. Phạm Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Tìm và sửa lỗi sai

  1. The Internet is a very fast and convenient way for us to get a lot of information. 2. Pompeii was complete destroyed in A.D 79 by an eruption of Mount Vesuvius. 3. I am looking forward to hear from my parents. 4. Liverpool is an industry city in the North of England. 5. If you want to...
 11. Phạm Thanh Thảo

  Toán Giải toán bằng cách lập phương trình

  4.Một đội sản xuất có kế hoạch sản xuất 720 sản phẩm theo năng suất dự kiến. Nếu tăng năng suất 10 sản phẩm mỗi ngày thì hoàn thành sớm hơn 4 ngày so với giảm năng suất 20 san phẩm mỗi ngày. Tính năng suất dự kiến theo kế hoạch.
 12. Phạm Thanh Thảo

  Toán Giải toán bằng cách lập phương trình

  1. Một ô to dự định đi từ đỉnh A đến đỉnh B với vận tốc trung bình là 40km/h. Lúc đầu ô to đi với vận tốc đó, khi con 60km nữa thì được nửa quãng đườngAB, người lái xe tăng vận tốc lên thêm 10km/h trên quãng đường còn lại. Do đó, ô to đến tỉnh B sớm hơn 1h so với dự định. Tinh quãng đường AB.
 13. Phạm Thanh Thảo

  Toán Giải toán bằng cách lập phương trình

  1. Một ô to dự định đi từ đỉnh A đến đỉnh B với vận tốc trung bình là 40km/h. Lúc đầu ô to đi với vận tốc đó, khi con 60km nữa thì được nửa quãng đườngAB, người lái xe tăng vận tốc lên thêm 10km/h trên quãng đường còn lại. Do đó, ô to đến tỉnh B sớm hơn 1h so với dự định. Tinh quãng đường AB. 2...
 14. Phạm Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Viết lại câu

  Rewrite the flowing sentences as directed 1. It was such an expensive house that nobody can buy it. => The house was so 2. The food was so good that we ate all of it . => it was 3. The patient was too weak to get up. => the patient was so 4. This room is too dark for me to study => This room...
 15. Phạm Thanh Thảo

  Toán Giải toán bằng cách lập phương trình

  Một người đi xe đạp từ A đến B. Sau đó 1 giờ 30 phút, một người đi xe máy cũng đi từ A và đến B sớm hơn người đi xe đạp 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe biết vận tốc xe máy gấp 2,5 lần vận tốc xe đạp và B cách A là 50km.
 16. Phạm Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Cấu trúc so sánh

  A,Rewrite the adjectives between the brackets in their correct from: 1. Nguyen Du is ( famous) ...... of all the Vietnamese poets. 2. This is ( high)..... building in the city. 3. Steel is ( useful)...... than diamond. 4. She is (pretty)..... than I am. 5. This lesson is (difficult) .....than...
 17. Phạm Thanh Thảo

  Ngoại ngữ Câu bị động

  Chuyển các câu chủ động sau sang bị động a, How are they going to do this project ? -> b, Nobody showed them how to do -> c, Who gave you my book ? -> d, What is he doing ? ->
 18. Phạm Thanh Thảo

  Toán Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

  Để sửa 1 ngôi nhà cần 1 số thợ làm trong thời gian quy định. Nếu giảm 3 người thì thời gian kéo dài 6 ngày. Nếu tăng 2 người thì xong sớm 2 ngày . Hỏi theo quy định cần bao nhiêu thợ và làm trong mấy ngày.
Top Bottom