Kết quả tìm kiếm

 1. Lhanh28042001@gmail.com

  Vật lí Công của lực điện

  chứng minh điện thế giảm theo chiều đường sức điện Ai còn hoạt động thì giúp em với ạ. E cần gấp trong sáng mai ạ
 2. Lhanh28042001@gmail.com

  Vật lí bài tập

  Ai có bài tập trắc nghiệm và phần ôn lại Kiến thức của chương 1,2 lí lớp 11 k ạ e đang cần gấp ạ
 3. Lhanh28042001@gmail.com

  NH3

  MgO b lấy ở đâu ra vậy
 4. Lhanh28042001@gmail.com

  NH3

  Hòa tan hết 3,988g hỗn hợp gồm Mg, Zn trong dung dịch HCl thu được dung dịch X . Cho toàn bộ dung dịch X phản ưng với dd NH3 dư. Đem nung nóng kết tử đến m không đổi thu đc 4,48g chất rắn . Tính m của Zn ban đầu
 5. Lhanh28042001@gmail.com

  Nito

  1.Hòa tan Fe(NO3)2 vào trong nước thu được dung dịch X có nồng độ 0,1M . Thêm lượng dư dung dịch HCl đặc vào trong dung dịch X đến khi PƯHH xảy ra hoàn toàn và thu được dung dịch Y . Trong dung dịch Y có chứa các muối : A. FeCl2 B. Fe(NO3)3, FeCl3 C. Fe(NO3)2 D...
 6. Lhanh28042001@gmail.com

  Nito

  1. Cho 5,6 (g) Fe vào 200 ml dd Cu(NO3)3 0,5M và HCl 1,2M thu được khí NO và m (g) kết tủa . Xác định m . Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất 2.Nung nóng m (g) hỗn hợp X gồm Cu ,Al , Zn, Mg trong oxi , sau 1 thời gian thu được 5,42g hỗn hợp Y. Hoàn tan hết Y bằng dd HNO3 9,45% vừa được thu...
 7. Lhanh28042001@gmail.com

  Vật lí Tổng hợp CT Lý lớp 11

  Em thấy chương trình lý lớp 11 rất nhiều CT . Vậy anh chị nào có gmail hay file nào tóm tắt toàn bộ cũng như tổng hợp công thức lí lớp 11 thì cho e xin ạ
 8. Lhanh28042001@gmail.com

  Hóa Ôn tập chương 1 : Sự điện li

  Dung dịch X chứa các ion : Fe 3+ , SO4 2- , NH4+, Cl- . Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau: + Phần 1 cho t/d với lượng dư dd NaOH , đun nóng thu đc 0.672 lít H2 ( ĐKTC) và 1,07g kết tủa + Phần 2 cho t/d với lượng dư dd BaCl2 thu được 4,66g kết tủa Tính tổng m (g) các muối khan khi thu đc...
 9. Lhanh28042001@gmail.com

  Hóa Viết PT ion thu gọn

  hộ e PT Zn(OH)2 + H2SO4
 10. Lhanh28042001@gmail.com

  Hóa Viết PT ion thu gọn

  viết hộ e PT ion thu gọn của PT sau ạ : ZnSO4 + H2SO4 --> Al(OH)3 + NaOH --->
 11. Lhanh28042001@gmail.com

  Phương trình điện li của chất lưỡng tính

  Viết hộ e phương trình điện li của các chất sau ạ :Mg(OH)2 , Zn(OH)2, Fe(OH)2 ,Fe(OH)3 , Cu(OH)2, KMnO4, CaCO3, BaSO4, Fe(NO3)3, FeCO3, NaNO3, NaNO2
 12. Lhanh28042001@gmail.com

  Viết đoạn văn ngắn kể về 1 kỉ niệm khó quên

  Mình cần gấp 1 đoạn văn khoảng 200 từ kể về 1 kỉ niệm khó quên , mà từ dễ đọc. Mình cần gấp trong ngày mai mong mọi người giúp đỡ
 13. Lhanh28042001@gmail.com

  Axit Nitric

  Hòa tan 9,75g Zn bằng dd HNO3 loãng . Toàn bộ lượng khí NO ( sản phẩm duy nhất sinh ra ) được oxh hoàn toàn bởi dòng oxi thành khí NO2 rồi sục vào nước cùng dòng oxi để chuyển thành HNO3 . tổng thể tích khí oxi ( ĐKTC) đã Pứ ?
 14. Lhanh28042001@gmail.com

  Toán Giải phương trình

  sin( pi/4 . cosx) = căn 2/2
 15. Lhanh28042001@gmail.com

  Toán Giải phương trình

  sin( pi/4 . cosx) = căn 2/3
Top Bottom