Kết quả tìm kiếm

 1. T

  English THPT Viết đoạn văn

  Viết đoạn văn bằng tiếng anh nói về tầm quan trong của tình bạn đối với thanh thiếu niên và việc làm để duy trì tình bạn đó
 2. T

  Hóa 11 đạm 1 lá và đạm 2 lá

  Giải thích tại sao đạm amoni là đạm một lá đạm nitrat là đạm 2 lá
 3. T

  Hóa 11 tính ph

  sửa hộ mk đc ko ạ
 4. T

  Hóa 11 tính ph

  ơ cái chỗ từ dòng nh+ dư á ruy ra ph tưởng fai chia cho thể tích nữa ạ
 5. T

  Hóa 11 tính ph

  cho 0,75 gam mg,al tỉ lệ mol 2:1 vào 500 ml dd X chứa hỗn hợp axit hcl 0,02M;h2s040,7m thu được h2 và đ Y tính Ph ddY Mn giúp em vs ạ
 6. T

  Mik định thi khối d7 ạ

  Mik định thi khối d7 ạ
 7. T

  Toán 11 PT đẳng cấp

  2\sin x + 2\sqrt{3}\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{\cos x} + \dfrac{1}{\sin x}
 8. T

  Sinh 10 Nguyên phân

  cho tế bào có bộ NST lưỡng bội 2n=4, căp NST số 1 được kí hiêu Aa,cặp NST số 2 kí hiệu Bb,Xđ bộ nst của các tế baofcon đc sinh ra trong các trường hợp sau TH1:Tất cả ác nst trong té bào ko phân ly ở kỳ sau của gpI,gpII diễn ra bt th2::Tất cả ác nst trong té bào ko phân ly ở kỳ sau của ggII,gpI...
 9. T

  Sinh 10 xác định số lượng tế bào và bộ NST của tế bào

  Bao nhiêu tế bào con thế chị
 10. T

  Hà nam nha

  Hà nam nha
 11. T

  Tui 2k6 ạ^^

  Tui 2k6 ạ^^
 12. T

  Sinh 10 xác định số lượng tế bào và bộ NST của tế bào

  cho tế bào lưỡng bội 2n=4,cắp nSt số 1 đc kí hieuj Aa,cặp nst số 2 kí hiệu Bb.Giả sửa ở kì giữa của nguyên phân các thoi phân bào ko đính vào tâm động của tất cả các NST.xác định số lượng tế bào và bộ NST của tế bào mn giúp em vs a
 13. T

  Toán 11 Pt lượng giác

  Mn giúp em vs ạ
 14. T

  Hóa 10 thể tích

  Hòa tan 20,3 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được V lít khí X (đktc), dung dịch Z và 7,1 gam chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được 62,9 gam muối khan. Giá trị của V là A. 13,2 lít. B. 11,2 lít. C. 15,68 lít. D. 13,44 lít
 15. T

  Toán 10 Lượng giác

  Mn giúp em vs ạ và giải thích cho em sao trên dấu coognj dưới là dấu trừ
 16. T

  Sinh 10 Cấu trúc trong tế bào

  .Cấu trúc nào trong tế bào có khả năng tổng hợp một số prôtêin mà các prôtêin này không được mã hóa bởi các gen trong nhân? Giup em vs ạ em cảm ơn nhìu
 17. T

  Sinh 10 ATP-giải thích

  Khi tham giá quá trình tạo ra ATP có cần sử dụng ATP không vì sao giúp em vs ạ
 18. T

  Sinh 10 Tính tỉ lệ ,chiều dài, phiên mã của ARN

  Mạch thứ nhất của gen có 240 Timin, hiệu số giữa Guanin và Adenin là 10% số nucleotit của mạch. Ở mạch thứ 2, hiệu số giữa Adenin với Xitozin bằng 10% và hiệu số giữa Xitozin và Guanin bằng 20% số nu của mạch. Khi gen đó tổng hợp mARN thì môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin. a, Tính tỉ lệ %...
 19. T

  Sinh 10 Thế giới sống

  Thế giới sống có những điểm riêng biệt nào mà hệ thống sống không có . Giusp em vs ạ
Top Bottom