Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Toán lớp 7 tam giác cân

    cho tam giác ABC có góc A bằng 75 độ, đường cao AH bằng 1/2 cạnh BC. chứng minh tam giác ABC cân
  2. T

    toán hình học lớp 7

    mọi người giúp t với cho tam giác ABC, góc A bằng 75 độ, đường cao AH bằng một nửa cạnh BC. chứng minh tam giác ABC cân
Top Bottom