Kết quả tìm kiếm

  1. quynhphamdqp

    Toán GTNN của P (toán 9)

    CHo P= x- 2{\sqrt{x}} với x\geq 0, x\neq 1 TÌm giá trị nhỏ nhất của P
Top Bottom