Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Toán 8 Chuyên đề ôn BDT 8 và cực trị 8

  đề cho đó bạn
 2. H

  Toán 8 Tư vấn dạy thêm

  Bạn có thể học online trên mạng như Pitago.
 3. H

  Toán 8 Chuyên đề ôn BDT 8 và cực trị 8

  Bài 1: Áp dụng AM-GM cho 3 số x,y,z không âm, ta có: x+y+z\geq 3\sqrt[3]{xyz} (1) Áp dụng AM-GM cho 3 số \frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z} không âm, ta có: \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geq \sqrt[3]{\frac{1}{xyz}} (2) Nhân vế (1) với vê s(2), ta được đpcm.
 4. H

  Toán toán 8

  Ta có : = = Vì ; ; => => Hay Dấu "=" xảy ra khi : x = 1 ; y = -2
 5. H

  Văn [Văn 8] Luyện tập Tiếng Việt (lý thuyết + bài tập).

  A - Lý thuyết: Trường từ vựng là một tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. vd: Trong từ "con người", có: cao, lùn, mập, chân, tay, mắt, mũi... Trong từ đó thì có các trường từ vựng: - Hình dáng của con người: cao, lùn, mập. - Bộ phận trên cơ thể người: chân, tay, tai mắt mũi...
 6. H

  tiếng việt 8

  c2: Chức năng chính của câu trần thuật là dùng để kể, xác nhận, miêu tả, thông báo, nhận định, trình bày,... về những hiện tượng, những hoạt động, trạng thái, tính chất trong thực tế.
Top Bottom