Kết quả tìm kiếm

 1. 17 Ngọc Sơn
 2. 17 Ngọc Sơn
 3. 17 Ngọc Sơn
 4. 17 Ngọc Sơn
 5. 17 Ngọc Sơn
  Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức -a+√ā nguyên
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 3 Tháng hai 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 6. 17 Ngọc Sơn
 7. 17 Ngọc Sơn
 8. 17 Ngọc Sơn
  Tìm giá trị của a đểE<√ā +3<=> [ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 3 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 9. 17 Ngọc Sơn
 10. 17 Ngọc Sơn
 11. 17 Ngọc Sơn
 12. 17 Ngọc Sơn
 13. 17 Ngọc Sơn
  À em quên đkxđ là x≥0;x≠4;x≠9
  Đăng bởi: 17 Ngọc Sơn, 1 Tháng hai 2019 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 14. 17 Ngọc Sơn
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm GTLN

  Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức P lớn nhất[ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 1 Tháng hai 2019, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 15. 17 Ngọc Sơn
 16. 17 Ngọc Sơn
 17. 17 Ngọc Sơn
  Chưa học delta thì sao bạn
  Đăng bởi: 17 Ngọc Sơn, 31 Tháng một 2019 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 18. 17 Ngọc Sơn
 19. 17 Ngọc Sơn
  Tìm các số m để có các giá trị của x thỏa mãn[ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 31 Tháng một 2019, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 20. 17 Ngọc Sơn
-->