Kết quả tìm kiếm

 1. 0976798935
  Chủ đề

  Toán 8 HSG

  cho x,y,z>0 và x^2+y^2+z^2<=3 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=1/xy+1/yz+1/xz
  Chủ đề bởi: 0976798935, 11 Tháng năm 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 2. 0976798935
  Chủ đề

  Toán 8 HSG

  a)x^3+2x^2-4x=-8/3 b)Cho a+b+c=1.C/M :a^2+b^2+c^2 >hoặc=1/3
  Chủ đề bởi: 0976798935, 1 Tháng tư 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 3. 0976798935
  Chủ đề

  Toán 8 Đề thi HSG

  Tìm x,y thỏa mãn : xy+6=3x+2y và x^2+y^2=2x+4y-3
  Chủ đề bởi: 0976798935, 31 Tháng ba 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. 0976798935
 5. 0976798935
 6. 0976798935
 7. 0976798935
 8. 0976798935
  With / whiteboard / the classroom / every student / can take part / lessons.
  Chủ đề bởi: 0976798935, 1 Tháng một 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Hỏi bài tiếng Anh lớp 8
 9. 0976798935
 10. 0976798935
 11. 0976798935
-->