Kết quả tìm kiếm

 1. 17 Ngọc Sơn
 2. 17 Ngọc Sơn
  Tìm giá trị nguyên của a để biểu thức -a+√ā nguyên
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 3 Tháng hai 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 3. 17 Ngọc Sơn
 4. 17 Ngọc Sơn
  Tìm giá trị của a đểE<√ā +3<=> [ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 3 Tháng hai 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 5. 17 Ngọc Sơn
 6. 17 Ngọc Sơn
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm GTLN

  Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức P lớn nhất[ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 1 Tháng hai 2019, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 7. 17 Ngọc Sơn
  Tìm các số m để có các giá trị của x thỏa mãn[ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 31 Tháng một 2019, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 8. 17 Ngọc Sơn
  Cho P=[ATTACH] Rút gọn và tìm GTLN của P
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 30 Tháng một 2019, 8 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 9. 17 Ngọc Sơn
  Chủ đề

  Toán 9 Rút gọn

  Cho biểu thức P=[ATTACH] a)Rút gọn P b)Tìm giá trị của x thỏa mãn [ATTACH]
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 30 Tháng một 2019, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 10. 17 Ngọc Sơn
 11. 17 Ngọc Sơn
 12. 17 Ngọc Sơn
 13. 17 Ngọc Sơn
 14. 17 Ngọc Sơn
 15. 17 Ngọc Sơn
 16. 17 Ngọc Sơn
  Chủ đề

  Toán 9 Chứng minh

  √2x² +xy+2y² +√2y²+yz+2z²+√2z²+zx+2x²≥√5
  Chủ đề bởi: 17 Ngọc Sơn, 3 Tháng một 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 17. 17 Ngọc Sơn
 18. 17 Ngọc Sơn
 19. 17 Ngọc Sơn
 20. 17 Ngọc Sơn
-->