Kết quả tìm kiếm

 1. Dasha Taran
 2. Dasha Taran
  C.ơn nha
  Đăng bởi: Dasha Taran, 20 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Các hợp chất vô cơ
 3. Dasha Taran
 4. Dasha Taran
 5. Dasha Taran
 6. Dasha Taran
  [IMG]
  Đăng bởi: Dasha Taran, 7 Tháng năm 2019 trong diễn đàn: Việt Nam trong giai đoạn 1897 - 1918
 7. Dasha Taran
 8. Dasha Taran
 9. Dasha Taran
 10. Dasha Taran
 11. Dasha Taran
 12. Dasha Taran
  Có 3 loại nhiệt giai: K, C, F Ý 2 [IMG]
  Đăng bởi: Dasha Taran, 7 Tháng năm 2019 trong diễn đàn: Nhiệt học
 13. Dasha Taran
 14. Dasha Taran
 15. Dasha Taran
 16. Dasha Taran
 17. Dasha Taran
 18. Dasha Taran
 19. Dasha Taran
  Đăng

  Hóa 10 Hóa

  [IMG]
  Đăng bởi: Dasha Taran, 6 Tháng năm 2019 trong diễn đàn: Nhóm halogen
 20. Dasha Taran
-->