Kết quả tìm kiếm

 1. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x

  Tìm x biết \sqrt{7+\sqrt{2+\sqrt{x+1}}}=3
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 21 Tháng mười một 2019 lúc 20:56, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 2. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 Giải pt

  Giải pt a,(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-2})(1+\sqrt{x^2-x-2})=3 b,\sqrt{x^2-2x-3}+\sqrt{x+2}=\sqrt{x^2+3x+2}+\sqrt{x-3}
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 20 Tháng mười một 2019 lúc 12:39, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 3. Uyên_1509
 4. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x

  Tìm x \sqrt{x^2-3x+2}+3=3\sqrt{x-1}+\sqrt{x-2}
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 17 Tháng mười một 2019 lúc 18:27, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 5. Uyên_1509
 6. Uyên_1509
 7. Uyên_1509
  Nhân tích chéo từng cặp rồi sẽ tìm đươc.
  Đăng bởi: Uyên_1509, 3 Tháng mười một 2019 trong diễn đàn: Đại số
 8. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x

  Tìm x biết \sqrt{x^6+37x^4+400x^2+1344}=(x^2+5)(3x^2-6-\sqrt{x^2+12})+42
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 31 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 9. Uyên_1509
 10. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x biết

  Tìm x biết 2\sqrt{x+1}+\sqrt{8-4x}\geq 4
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 28 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 11. Uyên_1509
 12. Uyên_1509
  giúp em phần 3 với ạ
  Đăng bởi: Uyên_1509, 27 Tháng mười 2019 trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 13. Uyên_1509
 14. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x biết

  Cho H=\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}} Tìm x để H=4
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 26 Tháng mười 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 15. Uyên_1509
 16. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x

  cho P =\frac{x-1}{\sqrt{x}} Tìm x nguyên nhỏ nhất để P=\left | P \right |
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 25 Tháng mười 2019, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 17. Uyên_1509
 18. Uyên_1509
  Chủ đề

  Toán 9 tìm gtnn

  tìm gtnn của Q=x-\sqrt{2x-1} giúp mình với ạ, đang cần gấp ạ
  Chủ đề bởi: Uyên_1509, 24 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 19. Uyên_1509
 20. Uyên_1509
-->