Kết quả tìm kiếm

  1. Tuyết Oanh

    CLB Mê Vật lí [CLB Mê Vật lí] Ra mắt "CLB Mê Vật Lí HMF" & nhận đăng kí hội viên

    1. Họ và tên : Nguyễn Tuyết Oanh - năm sinh:2003 2. Ưu điểm:chăm chỉ ,hăng hái làm 3. Nhược điểm: ko giỏi môn Lý cho lắm 4. Nếu bạn là thành viên của câu lạc bộ bạn sẽ làm gì để câu lạc bộ được phát triển hơn: -chia sẻ cho các bạn cùng tham gia câu lạc bộ này.... 5. Lời...
  2. Tuyết Oanh

Top Bottom