Kết quả tìm kiếm

  1. bengau26@gmail.com
    Chủ đề

    Toán 8 Đại số

    Rút gọn biểu thức sau : a) (x+1)^2-(x-1)^2-3.(x+1).(x-1) b) 5.(x+2).(x-2)-1/2.(6.8x)^2+17
    Chủ đề bởi: bengau26@gmail.com, 4 Tháng bảy 2018, 8 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
  2. bengau26@gmail.com
-->