Kết quả tìm kiếm

 1. 01682301883
 2. 01682301883
  Chủ đề

  Sinh 8

  so sánh độ co dãn giữa các cơ tim, cơ vân và cơ trơn
  Chủ đề bởi: 01682301883, 21 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Khái quát về cơ thể người
 3. 01682301883
 4. 01682301883
  Chủ đề

  Vật lí 8 Cơ học

  Giải thích tại sao khi xe tải chạy xuống dốc lại chạy nhanh ?
  Chủ đề bởi: 01682301883, 11 Tháng mười 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Cơ học
 5. 01682301883
 6. 01682301883
 7. 01682301883
 8. 01682301883
 9. 01682301883
 10. 01682301883
 11. 01682301883
 12. 01682301883
 13. 01682301883
 14. 01682301883
  a) (x+1)(x-2)-(2x+2)^2+3x^2=4 b) (x-5)^2+4x(2x+3)-(3x-1)^2=1
  Chủ đề bởi: 01682301883, 17 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 15. 01682301883
 16. 01682301883
  Chủ đề

  Toán 8 Hình thang 8

  Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) có AB=AD và BD=CD. Hãy tính các góc của hình thang.
  Chủ đề bởi: 01682301883, 31 Tháng năm 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. 01682301883
  4x(x^2-x+1)-x(3x^2-2x-5) -x^2(x^2-4x+3)+x(x^2-x^2+x-3)
  Chủ đề bởi: 01682301883, 29 Tháng năm 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. 01682301883
  [IMG] Giải giúp mình bài 4 với !!!!
  Chủ đề bởi: 01682301883, 25 Tháng tư 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 19. 01682301883
 20. 01682301883
  Tìm nghiệm : a) 8x^3-2x=0 b) 2x^2+12x+10=0
  Đăng bởi: 01682301883, 22 Tháng tư 2019 trong diễn đàn: Đại số
-->