Kết quả tìm kiếm

 1. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Tam giác

  Cho O là trung điểm của AB,CD,MN . Chứng minh: a, tam giác MOD= tam giác MOC b, tam giác AMD = tam giác BNC
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 16 Tháng mười một 2019 lúc 22:05, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hình học
 2. huyenhuyen5a12
 3. huyenhuyen5a12
  1,Tìm GTLN và GTNN M= |2x+3| -2|5-x| + 10 2, Tìm GTNN của N = 3+2x- |5-2x|
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 14 Tháng mười một 2019 lúc 18:14, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 4. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm x,y,z

  Tìm x,y,z biết : 4/x+1 = 2/y-2 = 3/z+2 và xyz=12 Giúp mình với
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 11 Tháng mười một 2019 lúc 19:04, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 5. huyenhuyen5a12
 6. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Chứng minh

  CMR : Với mọi m,n thuộc Z (m^2 - 13m) chia hết cho 6
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 10 Tháng mười một 2019, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 So sánh

  M = 2018^2018/2019^2019 và N = 2018^2018 + 2018/2019^2019+2019 So sánh M với N
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 10 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm GTLN

  Tìm GTLN C = ( 3x - 2y) ^2 - (4y - 6x )^2 - |xy - 24 |
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 10 Tháng mười một 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 9. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Tính

  [ATTACH]Giúp mình ý b nha của bài 1 nha mình cảm ơn
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 6 Tháng mười một 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 10. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Chứng minh

  Ta có M = 1/2.3/4.5/6.....99/100 Chứng minh rằng M^2 < 101
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 6 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 11. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Chứng minh

  chứng minh 1-1/2^2 - 1/3^2 -1/4^2 - .....-1/2019^2-1/2020^2>1/2020
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 5 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 12. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Chứng minh

  Cho a,b > 0 : a^2 + b^2 = 1 . CMR : a^10 + b^10 < 1
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 5 Tháng mười một 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. huyenhuyen5a12
 14. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm x,y

  Tìm x,y biết : (x-1)^2 + 2|x-y| + 5.(x^2+1)^2 =5 Giúp mình với
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 30 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 15. huyenhuyen5a12
 16. huyenhuyen5a12
 17. huyenhuyen5a12
 18. huyenhuyen5a12
  x + y = 4 và | x + 2 | + | y | = 6 | x + 2 | + | x - 1 | = 3 - ( y - 2 ) ^2
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 13 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 19. huyenhuyen5a12
  Chủ đề

  Toán 7 Tìm x,y

  Tìm x,y biết | 19 x + 5y | + 2031 = | 9y + 5x | + 2020^x | x - 1 | + | 3 - y | = 3 y^2 = 3 - |2x - 3 |
  Chủ đề bởi: huyenhuyen5a12, 13 Tháng mười 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 20. huyenhuyen5a12
-->