Kết quả tìm kiếm

 1. narsasu

  [ Hóa 12 ] Tính thể tích

  giải giúp mình bài này vs : Cho m gam glutamic tác dụng vs 200ml dd NaOH 1M , thu được dd X chứa 16,88 gam chất tan . X tác dụng vừa đủ vs V ml dd HCl 1M . Giá trị của V là : A. 300 B. 240 C. 280 D. 320
 2. narsasu

  Hóa [Lớp 12] Tính thành phần %

  Giải giúp mình bài này với : Hỗn hợp X gồm Al và Fe . Cho m gam X vào dd NaOH dư thu được V lít khí H2 . Mặt khác , cho m gam X vào dd HCl dư , thu được 2V lit khí H2 ( thể tích các khí đo ở cùng điều kiện ) . Thành phần % theo khối lượng của Fe trong X gần nhất với gt nào sau đây ? A. 67% B...
 3. narsasu

  Toán 12 GTNN, GTLN

  M= 20 , N= 0 ===> M+N=20 hihi ! cái này mk sd MT
 4. narsasu

  [ Toán 12 ] Tính khoảng cách

  Giải giúp mk bài này với : Cho chóp S.ABCD , đáy hình vuông , cạnh a , SA vuông đáy , SC tạo đáy góc 60 độ . I là trung điểm SB . Tính khoảng cách từ S đến mp (ADI) ? Đ/s : a can42/7
 5. narsasu

  [ Văn 12 ] Tây Tiến

  Giúp mk bài này vs : Cảm nhận về màu sắc bi tráng và cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến
 6. narsasu

  Music MIMS 12 - Em gái mưa - Hương Tràm

  Look What You Made Me Do đi chj ><
 7. narsasu

  [Hóa 12] AMINOAXIT

  Hướng dẫn mk cách làm bài này với : Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic . Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH ( dư ), thu được dd Y chứa ( m+30,8 ) gam muối . Mặt khác , nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dd HCl , thu được dd Z chứa ( m+36,5 ) gam muối . Giá trị của m là : A. 112,2...
 8. narsasu

  Toán Toán 12

  AB vuông vs AC ; AB vuông vs AA` => AB vg (AA`C`C) => AC` là hình chiếu của BC` trên ( AA`C`C) => góc BC`A=30 AB=a căn 3 => BC=2a AC`=3a => CC`=2a căn 2 Sxq= ( a+a căn 3 + 2a ) . 2a căn 2 = ( 2 căn 6 + 6 căn 2 )a^2 => Stp = Sxq + 2.Sđáy
 9. narsasu

  Toán [ Toán 12 ] Thể tích hình chóp

  mỗi thế thôi bạn ak
 10. narsasu

  Toán [ Toán 12 ] Thể tích hình chóp

  không có đáp án bạn ak , cái này thầy đọc cho làm nên ko có đáp án sẵn T.T . Số xấu ko sao đâu >< , chỉ mik cách mà bạn làm vs
 11. narsasu

  Toán 12 Tính thể tích khối chóp

  mk mới giải đk bài 1 thôi , nhưng cũng không chắc lắm hình như sai chỗ nào đó, bn xem thử nhá : Gọi M,N,I lần lượt là trung điểm của BC,SD,SB => IM // SC ; IN // BD => ( SC;BD) = (IM;IN) = góc BIM = 60 Vì IM // SC => góc BIM = BSC = 60 Có : SA vuông BC ; AB vuông BC => BC vuông (SAB) => BC...
 12. narsasu

  Toán [ Toán 12 ] Thể tích hình chóp

  giải giúp mk câu này vs : Cho S.ABC , SA=3a , SA tạo với mp (ABC) góc 60 , ABC là tam giác vuông tại B , góc ACB = 30 . G là trọng tâm tam giác ABC , mp (SBG) và (SCG) vuông với đáy . Tính thể tích S.ABC ?
 13. narsasu

  Hóa Hóa 12 : Đốt cháy amino axit

  Giúp mk giải bài này vs : Hợp chất X có 40,45% C , 7,86%H , 15,73%N và còn lại là oxi . Khối lượng mol phân tử của X nhỏ hơn 100g . Biết X tác dụng được vs hidro nguyên tử . Công thức cấu tạo của X là : A. CH3CH(NH2)COOH B. CH3-CH2-CH2-CH2NO2 C. H2NCH2CH2COOH D. CH3-CH2-CH2-NO2
 14. narsasu

  Hóa ancol phản ứng với kim loại kiềm Na,K

  CnH2n+2Oa + Na ---> a/2H2 nZ=826,367 / (14n+2+16a) =2nH2 = 27,094/a mol => 826,367 / (14n+2+16a)=27,094/a (1) theo đề bài , có : Mz < 125 => 14n+2+16a < 125 (2) Từ (1), (2) , lập bảng : a____1______2______3______4______ -----------------------------n__0,89(L)__1,9(L)__2,9(L)___4(TM)___ => a=4...
 15. narsasu

  Hóa bt ancol

  CH3OH + O2 ---> HCOOH (axit) + H2O x x x mol CH3OH + 1/2O2 ---> HCHO (andehit) + H2O y y y mol hỗn hợp sau p/ứ : HCOOH : x mol HCHO : y...
 16. narsasu

  Hóa 12 [Hóa 12]

  giải chi tiết bài này hộ mk vs : Hòa tan hoàn toàn 70,2 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 43,2 gam Ag. Tính thành phần phần trăm khối lượng...
 17. narsasu

  toán 12 . Áp dụng đạo hàm

  cho mk hỏi bài này làm thế nào vậy : Cho y = -X^4 + 8m^2 X^2 - 2 . Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông cân ?
Top Bottom