Kết quả tìm kiếm

 1. Helga

  Toán 10 giải phương trình lượng giác

  mn có biết cách làm chung cho các dạng sau k ạ Dạng 1: sin A + sin B + sin C = sin (A + B + C) Dạng 2: cos A + cos B + cos C + cos (A + B + C) = 0 Dạng 3: tan A + tan B + tan C = tan (A + B + C) Dạng 4: cos^2 (A) + cos^2 (B) + cos^2 (C) + cos^2 (A + B + C) = 2 Dạng 5: sin^2 (A) + sin^2 (B) +...
 2. Helga

  Toán 10 giải phương trình lượng giác

  giải phương trình lượng giác dạng cos A + cos B + cos C + cos (A + B + C) = 0
 3. Helga

  Toán 10 giải phương trình lượng giác

  giải phương trình dạng sin A + sin B + sin C = sin (A + B + C)
 4. Helga

  Toán 10 Giải phương trình lượng giác

  giúp mình câu b, g, h, i với ạ
 5. Helga

  Sinh 12 Trong trường hợp nào các gen của operon Lac biểu hiện cơ định

  Trong trường hợp nào các gen của operon Lac biểu hiện cơ định Khi ARN pol liên kết được với promoter (có CAP) của operon) hoặc khi vùng O (operator) phải trống Liệt kê giúp em trong các trường hợp nào thì vùng operator trống với ạ
 6. Helga

  Sinh 12 hậu quả của đột biến gen

  Tại sao cho rằng: xét ở mức độ phân tử thì phần nhiều đột biến gen là trung tính, nhưng khi biểu hiện ra kiểu hình thì phần lớn đột biến gen là có hại Trả lời chi tiết giúp em ạ, em cảm ơn :meomun27
 7. Helga

  Sinh 10 Nêu ví dụ về liệu pháp gen

  Nêu ví dụ chi tiết về đối tượng của liệu pháp gen, ví dụ về liệu pháp gen trong cơ thể và ngoài cơ thể (ex/in vivo gene therapy) Em cần gấp ạ
 8. Helga

  English THPT Reading

  Chọn B vì bài chỉ viết về các sự kiện xảy ra đối với Edison khi con trẻ, tác giả không đề cập đến đáp án A "inspired him to create new things" thì "him" ở đây là Edison, không liên quan gì đến đáp án A inspire kids to become inventors chỉ là người đọc tự suy ra thôi, còn mục đích của tác giả là...
 9. Helga

  Hóa 10 Cho 18,3 g hỗn hợp gồm 3 kim loại

  BT e và BTKL là gì vậy?
 10. Helga

  Hóa 10 Cho 18,3 g hỗn hợp gồm 3 kim loại

  Cho 18,3 g hỗn hợp gồm 3 kim loại Na, Al, Fe có tỉ số mol tương ứng là 2 : 3 : 1 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp X gồm Cl2, O2 (tỉ lệ số mol 3 : 1). Tính tổng khối lượng sản phẩm thu được.
 11. Helga

  Vật lí 10 Giao hàng bằng drone tự động

  Giải thích chi tiết giúp em với ạ
 12. Helga

  Vật lí 10 Trượt tuyết

  Giải thích chi tiết giúp em với ạ
 13. Helga

  English THCS Put the verbs in brackets into the correct form or tense.

  1. causes 2. will see 3. speak 4. wrote 5. How did you learn to drive? My father taught me. 6. go/ went 7. introduced 8. was/ didn't have 9. What are you going to do next summer vacation? I'm going to visit my grandparents in Nha Trang. 10. to come 11. gets/ to study 12. am not going to be 13...
 14. Helga

  English THCS Combine the sentences below, using the words in brackets.

  1. The movie was boring so we went home before it finished. 2. Mai opened the door and greeted the guests. 3. We started the trip very early so that we reached the village before noon. 4. Liz saw some wild ducks while she was resting under a tree. 5. Hoa is so sick that she can't sit up. 6. Ba...
 15. Helga

  English THPT Tìm và sửa lỗi sai

  26. B: to buy -> buying 27. C: on -> at (câu này mihf không chắc lắm) 28. A: at -> on 29. A: often decorating -> often decorated 30. B: falls sometimes -> sometimes falls
 16. Helga

  English THPT Chọn đáp án đúng

  31. A 32. D 33. A 34. B 35. B 36. C 37. C 38. D 39. B 40. C 41. D
 17. Helga

  English THCS Used to or be used to.

  Bài I: Cấu trúc: be + used to + V-ing: đã quen với việc gì used to + V: đã từng làm việc gì 1. used to 2. are used to 3. am used to 4. used to 5. is used to 6. used to 7. Are they used to 8. Is she used to 9. used to 10. used to Bài II: 1. How well did your sister study...
 18. Helga

  Toán 10 giải phương trình lượng giác

  giải phương trình lượng giác.
 19. Helga

  Toán 10 Giải phương trình lượng giác

  giải phương trình lượng giác.
 20. Helga

  Toán 10 giải phương trình lượng giác

  giải phương trình lượng giác.
Top Bottom