Kết quả tìm kiếm

 1. Khánh Hồ Bá
 2. Khánh Hồ Bá
 3. Khánh Hồ Bá
 4. Khánh Hồ Bá
 5. Khánh Hồ Bá
 6. Khánh Hồ Bá
 7. Khánh Hồ Bá
 8. Khánh Hồ Bá
 9. Khánh Hồ Bá
 10. Khánh Hồ Bá
 11. Khánh Hồ Bá
 12. Khánh Hồ Bá
 13. Khánh Hồ Bá
 14. Khánh Hồ Bá
 15. Khánh Hồ Bá
 16. Khánh Hồ Bá
  \ x^2+2y^2+2xy+3y-4=0 nhờ mn giúp với ạ, sao mình giải mãi mà không ra
  Chủ đề bởi: Khánh Hồ Bá, 2 Tháng chín 2019, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 17. Khánh Hồ Bá
  tìm a, b để f(x)=x^4+ax^2+bx-1 chia hết cho x^2-3x+2 nhờ mn giúp
  Chủ đề bởi: Khánh Hồ Bá, 29 Tháng tám 2019, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 18. Khánh Hồ Bá
 19. Khánh Hồ Bá
 20. Khánh Hồ Bá
-->