Kết quả tìm kiếm

 1. Huynh Thanh Bao Ngoc
  Tìm x,y 5x^2+5y^2+8xy+2x-2y+2=0
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 24 Tháng sáu 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 2. Huynh Thanh Bao Ngoc
 3. Huynh Thanh Bao Ngoc
  Chủ đề

  Toán 8 Hình 8

  Làm dùm câu c[ATTACH]
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 5 Tháng năm 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Hình học
 4. Huynh Thanh Bao Ngoc
  Chủ đề

  Toán 8 Giải bpt

  CMR a^2+b^2+c^2 lớn hơn hoặc bằng ab+ac+bc
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 30 Tháng tư 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 5. Huynh Thanh Bao Ngoc
 6. Huynh Thanh Bao Ngoc
  1/ |x| + |x-2| = 2 2/ x^2 + 2|x| + 1=0
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 14 Tháng tư 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. Huynh Thanh Bao Ngoc
  C=|x-4| -2x +12 khi x>5
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 12 Tháng tư 2018, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. Huynh Thanh Bao Ngoc
 9. Huynh Thanh Bao Ngoc
 10. Huynh Thanh Bao Ngoc
 11. Huynh Thanh Bao Ngoc
 12. Huynh Thanh Bao Ngoc
 13. Huynh Thanh Bao Ngoc
 14. Huynh Thanh Bao Ngoc
 15. Huynh Thanh Bao Ngoc
  1/(x+2)(x+3)+1/(x+3)(x+4)+1/(x+4)(x+5)+1/(x+5)(x+6)=1/15
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 16 Tháng ba 2018, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 16. Huynh Thanh Bao Ngoc
 17. Huynh Thanh Bao Ngoc
 18. Huynh Thanh Bao Ngoc
  1/x(x+2) + 1/(x+2)(x+4)+.....+1/(x+98)(x+100)
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 29 Tháng mười một 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 19. Huynh Thanh Bao Ngoc
  Chứng minh rằng, nếu: a+b+c=0 thi a^3+b^3+c^3=3abc
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 29 Tháng mười 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 20. Huynh Thanh Bao Ngoc
  Chủ đề

  rút gọn

  (x + y + z)^3 - x^3 - y^3 - z^3
  Chủ đề bởi: Huynh Thanh Bao Ngoc, 22 Tháng mười 2017, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
-->