Kết quả tìm kiếm

 1. ductran1709@gmail.com
  [ATTACH] Giúp mk với, mk cảm ơn :(
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 5 Tháng mười 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Hỏi bài tiếng Anh lớp 10
 2. ductran1709@gmail.com
 3. ductran1709@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm x

  Tìm x nguyên để (x² +2)/x nhận giá trị nguyên. Help me :(
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 29 Tháng tám 2019, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 4. ductran1709@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 6 Chứng minh

  Chứng minh một số chia hết cho 4 và 6 sẽ chia hết cho 12. Help me :(
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 29 Tháng tám 2019, 11 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 5. ductran1709@gmail.com
 6. ductran1709@gmail.com
  Giúp mk câu này ạ: 18(x +1)(x +2)(x +5)(2x +5) =(19x²)/4
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 27 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 7. ductran1709@gmail.com
 8. ductran1709@gmail.com
  Giúp mk 4 câu này với, mk đang cần gấp :( [ATTACH]
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 26 Tháng tám 2019, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 9. ductran1709@gmail.com
  Giúp mk 4 câu này với ạ. Thanks :) [ATTACH]
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 26 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 10. ductran1709@gmail.com
 11. ductran1709@gmail.com
 12. ductran1709@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 8 Tìm x

  Giải giúp mk câu này ạ: x⁴ + 8x³ +16x² -x -6 =0 Cảm ơn trước ạ :)
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 21 Tháng tám 2019, 6 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. ductran1709@gmail.com
 14. ductran1709@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 7 Chứng minh

  Chứng minh: Với mọi n là số tự nhiên: n(n +1)(n +2) chia hết cho 6 Giúp mk vs :)
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 19 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 15. ductran1709@gmail.com
 16. ductran1709@gmail.com
 17. ductran1709@gmail.com
  Giúp mk bài này ạ :) cảm ơn ạ [ATTACH]
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 11 Tháng tám 2019, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Động học chất điểm
 18. ductran1709@gmail.com
 19. ductran1709@gmail.com
  giúp mk câu d b41 với[ATTACH]
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 11 Tháng mười một 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đường tròn
 20. ductran1709@gmail.com
  giúp em câu 4 với [ATTACH]
  Chủ đề bởi: ductran1709@gmail.com, 30 Tháng mười 2018, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Các hợp chất vô cơ
-->