Kết quả tìm kiếm

 1. GumBALL YY
 2. GumBALL YY
 3. GumBALL YY
 4. GumBALL YY
 5. GumBALL YY
 6. GumBALL YY
 7. GumBALL YY
  giải phương trình nha bạn.
  Đăng bởi: GumBALL YY, 14 Tháng sáu 2018 trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 8. GumBALL YY
 9. GumBALL YY
 10. GumBALL YY
 11. GumBALL YY
  Cho a^{2}+b^{2}=1 Tìm min và max của: a^{2016}+b^{2016}
  Chủ đề bởi: GumBALL YY, 11 Tháng ba 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 12. GumBALL YY
  Chủ đề

  Toán Toán 8

  Giải và biện luận theo ẩn x \frac{x-a}{x-b}-\frac{x-b}{x-a}+\frac{4ab}{a^{2}-b^{2}} = 0
  Chủ đề bởi: GumBALL YY, 26 Tháng hai 2018, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 13. GumBALL YY
  Chủ đề

  Toán Hình học 8

  Hãy cho biết mối quan hệ giữa diện tích hình thoi và diện tích hình thang cân?
  Chủ đề bởi: GumBALL YY, 26 Tháng một 2018, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Hình học
 14. GumBALL YY
 15. GumBALL YY
 16. GumBALL YY
 17. GumBALL YY
 18. GumBALL YY
  Chủ đề

  Toán 8

  Cho P=\frac{x-1}{2}. Tìm x để P<0 ; P>0 Help me !!! (mai mình thi rồi)
  Chủ đề bởi: GumBALL YY, 24 Tháng mười hai 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 19. GumBALL YY
  Đăng

  Toán 8

  mk sửa lại để rồi giúp mình vs
  Đăng bởi: GumBALL YY, 15 Tháng mười hai 2017 trong diễn đàn: Đại số
 20. GumBALL YY
  Chủ đề

  Toán 8

  ChoA=\frac{x(6x^{2}+8)}{(2+x)(x-1)} a, tìm x nguyên để A nguyên b, tìm x để \left | A \right |>A
  Chủ đề bởi: GumBALL YY, 15 Tháng mười hai 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
-->