Kết quả tìm kiếm

 1. hoanghai2003vp@gmail.com
 2. hoanghai2003vp@gmail.com
 3. hoanghai2003vp@gmail.com
 4. hoanghai2003vp@gmail.com
  Cho a,b,c > 0; a^2+b^2+c^2=3.Chứng minh: a+b+c \geq a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2
  Chủ đề bởi: hoanghai2003vp@gmail.com, 14 Tháng mười một 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 5. hoanghai2003vp@gmail.com
 6. hoanghai2003vp@gmail.com
  Giải phương trình : \sqrt{x^2+12}+5=3x+\sqrt{x^2+5}
  Chủ đề bởi: hoanghai2003vp@gmail.com, 11 Tháng mười một 2017, 7 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 7. hoanghai2003vp@gmail.com
 8. hoanghai2003vp@gmail.com
 9. hoanghai2003vp@gmail.com
  2\sqrt{2x+4}+4\sqrt{2-x}=\sqrt{9x^2+16}
  Chủ đề bởi: hoanghai2003vp@gmail.com, 5 Tháng mười một 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 10. hoanghai2003vp@gmail.com
 11. hoanghai2003vp@gmail.com
 12. hoanghai2003vp@gmail.com
 13. hoanghai2003vp@gmail.com
 14. hoanghai2003vp@gmail.com
 15. hoanghai2003vp@gmail.com
 16. hoanghai2003vp@gmail.com
 17. hoanghai2003vp@gmail.com
 18. hoanghai2003vp@gmail.com
 19. hoanghai2003vp@gmail.com
  Cho a,b,c >0. Chứng minh: \sum \frac{a^2}{5a^2+(b+c)^2}\leq \frac{1}{3}
  Chủ đề bởi: hoanghai2003vp@gmail.com, 20 Tháng mười 2017, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 20. hoanghai2003vp@gmail.com
-->