Kết quả tìm kiếm

 1. lethiminhhue1983@gmail.com
 2. lethiminhhue1983@gmail.com
 3. lethiminhhue1983@gmail.com
 4. lethiminhhue1983@gmail.com
 5. lethiminhhue1983@gmail.com
 6. lethiminhhue1983@gmail.com
 7. lethiminhhue1983@gmail.com
 8. lethiminhhue1983@gmail.com
 9. lethiminhhue1983@gmail.com
 10. lethiminhhue1983@gmail.com
 11. lethiminhhue1983@gmail.com
  a)ab^{3}-a^{2}b+a+b b)a^{2}+b^{2}-a^{2}b^{2}+ab-a-b c)4x^{4}+1
  Chủ đề bởi: lethiminhhue1983@gmail.com, 5 Tháng chín 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 12. lethiminhhue1983@gmail.com
 13. lethiminhhue1983@gmail.com
 14. lethiminhhue1983@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 8 tìm x

  a)x^{8}+x^{4}-2=0 b)(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-120=0 c)(x^{2}-1)(x^{2}+8x+15)-105=0
  Chủ đề bởi: lethiminhhue1983@gmail.com, 31 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 15. lethiminhhue1983@gmail.com
 16. lethiminhhue1983@gmail.com
 17. lethiminhhue1983@gmail.com
 18. lethiminhhue1983@gmail.com
 19. lethiminhhue1983@gmail.com
  Chủ đề

  Toán 8 tìm n

  Tìm tất cả các số tự nhiên n để: n^{1994}+n^{1993}+1 là số nguyên tố
  Chủ đề bởi: lethiminhhue1983@gmail.com, 29 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 20. lethiminhhue1983@gmail.com
-->