Kết quả tìm kiếm

 1. Nanh Trắng
 2. Nanh Trắng
 3. Nanh Trắng
  ko ban
  Đăng bởi: Nanh Trắng, 15 Tháng chín 2019 lúc 04:35 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 4. Nanh Trắng
  y=0 =>x=0 Mà x+y=1 =>Dấu bằng không xảy ra
  Đăng bởi: Nanh Trắng, 14 Tháng chín 2019 lúc 15:56 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 5. Nanh Trắng
  chưa hiểu
  Đăng bởi: Nanh Trắng, 14 Tháng chín 2019 lúc 15:47 trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 6. Nanh Trắng
 7. Nanh Trắng
 8. Nanh Trắng
 9. Nanh Trắng
  mik chưa hiểu chổ này
  Đăng bởi: Nanh Trắng, 24 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Hàm số bậc nhất
 10. Nanh Trắng
  Dạ dấu trừ
  Đăng bởi: Nanh Trắng, 24 Tháng tám 2019 trong diễn đàn: Hàm số bậc nhất
 11. Nanh Trắng
 12. Nanh Trắng
 13. Nanh Trắng
 14. Nanh Trắng
 15. Nanh Trắng
  Chủ đề

  Toán 7 Số nguyên

  Tìm các số nguyên x , y biết : \frac{5}{x}+\frac{y}{5}=\frac{1}{8}
  Chủ đề bởi: Nanh Trắng, 8 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 16. Nanh Trắng
 17. Nanh Trắng
  [ATTACH] Giải giùm câu b nha mn
  Chủ đề bởi: Nanh Trắng, 6 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 18. Nanh Trắng
 19. Nanh Trắng
  Chủ đề

  Toán 9 Cực trị

  Tìm GTNN của biểu thức: A=x^{2}+xy+y^{2}-3x-3y+2011
  Chủ đề bởi: Nanh Trắng, 5 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 20. Nanh Trắng
  Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x^{3}+y^{3}-6xy+8=0
  Chủ đề bởi: Nanh Trắng, 5 Tháng tám 2019, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
-->