Kết quả tìm kiếm

 1. Trần Vân Anh 2k5
 2. Trần Vân Anh 2k5
 3. Trần Vân Anh 2k5
 4. Trần Vân Anh 2k5
  Chủ đề

  Toán 9 Tìm GTLN

  Tìm GTLN của A=\frac{1}{5x-3\sqrt{x}+8} giúp mình với:D
  Chủ đề bởi: Trần Vân Anh 2k5, 31 Tháng tám 2019, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 5. Trần Vân Anh 2k5
 6. Trần Vân Anh 2k5
  Chủ đề

  Toán 9 tính

  cho tam giác MNP vuông tại M, MN=3cm , đường cao MQ( QP=3,2cm). Tìm MP,MQ,NQ
  Chủ đề bởi: Trần Vân Anh 2k5, 28 Tháng tám 2019, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 7. Trần Vân Anh 2k5
 8. Trần Vân Anh 2k5
 9. Trần Vân Anh 2k5
 10. Trần Vân Anh 2k5
 11. Trần Vân Anh 2k5
 12. Trần Vân Anh 2k5
 13. Trần Vân Anh 2k5
 14. Trần Vân Anh 2k5
 15. Trần Vân Anh 2k5
 16. Trần Vân Anh 2k5
 17. Trần Vân Anh 2k5
 18. Trần Vân Anh 2k5
 19. Trần Vân Anh 2k5
 20. Trần Vân Anh 2k5
-->