Kết quả tìm kiếm

 1. Manh nhi

  Văn "Truyện Kiều"

  Lập dàn ý: Diễn biến tâm trạng của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích Cần gấp lắm ạ!!
 2. Manh nhi

  GDCD 9

  Nêu suy nghĩ của em về vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên một trường
 3. Manh nhi

  GDCD 9

  Năm 2016, công ty Formosa của Trung Quốc đóng trên địa bàn của Hà Tĩnh đã xả thải ô nhiễm nặng một trường biển ở miền trung dẫn đến thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế cho các tỉnh miền trung, từ sự việc nêu trên, nêu suy nghĩ của em về vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
 4. Manh nhi

  GDCD

  Tệ nạn xã hội? Thái độ và hành động của em?
 5. Manh nhi

  Ngoại ngữ Reported Speech

  1) "Shall I carry your suicase, Lan?" said Nam 2) Yes, all right, I'll share the food with your, Dave" Ann said 3) "Sue, can you remember to buy some bread?" Paul said 4) "Are you going to HCM city next week?" Tom asked me 5) "Have you finished your homework?" Mom asked 6) "Does your brother...
 6. Manh nhi

  Toán Toán hình 9

  1) Cho (O; 25cm) dây AB=40cm, Vẽ dây cung CD//AB và có khoảng cách đến AB=22cm, Tính độ dài dây CD 2) Cho (O;OA;OB) trên cung nhỏ AB lấy các điểm M,N sao cho AM=BN, AM cắt BN tại C, CMR: a) OC là phân giác của góc AOB b) OC vuông góc với AB
 7. Manh nhi

  Toán Toán hình 9

  1) Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông cân có các cạnh góc vuông bằng a 2) Xác định tâm và bán kính của đường tròn O ngoại tiếp tam giác đều ABC cạnh bằng a 3) Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn O, đường cao AH cắt đường tròn O ở D, biết BC= 24cm, AC= 20cm, tính...
 8. Manh nhi

  Thắc mắc

  Làm sao để đổi tên hiển thị ạ?
 9. Manh nhi

  Văn Suy nghĩ của me về tinh thần tự học

  Dựa vào dàn ý sau để viết thành một bài văn hoàn chỉnh: MB: Giới thiệu khái quát về tư tưởng đạo lý này TB: Lđ 1: giải thích khái niệm tự học có nghĩa như thế nào? Lđ 2: Phân tích về tư tưởng đạo lý 1) Tư tưởng đạo lý đó có ý nghĩa và tác dụng như thế nào? (Nếu là tư tưởng tốt đẹp, tích cực)...
 10. Manh nhi

  Văn Truyện Kiều

  Vẻ đẹp của 2 chị em Thúy Kiều
 11. Manh nhi

  Toán Giải phương trình vô tỉ

  a) \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=5 b) \sqrt{x-5}-\frac{x-14}{3+\sqrt{x-5}}=15
 12. Manh nhi

  Văn Tìm ý cho đề sau:

  Phân tích hoặc cảm nhận về nhân vật Trương Sinh
 13. Manh nhi

  Ngoại ngữ Chủ động sang bị động

  1, The Greens are going to paint this house and these cars for Chrismas Day => 2, Are you going to repair those shoes? => Có 2 câu này thui!
 14. Manh nhi

  Ngoại ngữ Bài tập về cấu tạo từ và các kiểu lời nói

  1) Well, I think that the prices in Big C supermarket are ___________ A, reason B, reasonally C, reasonable D, reasoning 2) This company offfered lots of __________ jobs A, attractive B, attraction C, attract D...
 15. Manh nhi

  Topic Khoe tranh

  Tranh bạn sư phụ của mình vẽ, lần sau sẽ cho xem tranh của sư phụ mình
 16. Manh nhi

  Tài năng HMF Tranh

 17. Manh nhi

  Toán Giải phương trình, giải hệ

  1) Cho biểu thức P= 13-[10\sqrt{x}+(\sqrt{x}-3)]+2x a) Tìm x để P=0 b) Tìm x nhỏ nhất để P là số nguyên 2) Giải phương trình: \sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}-x+2 3) Tìm x,y,z thỏa mãn điều kiện: x+y+z+4=2\sqrt{x-2}+4\sqrt{y}-3+6\sqrt{z}-5 4) Giải phương trình...
 18. Manh nhi

  Hóa Hóa 9

  1) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 150ml dung dịch AlCl3 1M, Lọc lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi; được 5,1(g) chất rắn, Tính V Ba(OH)2 0,5M 2) Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch NaOH 1M và NaAlO2 1,5M; Sau 1 thờ gian thu được 7,8(g) kết tủa...
 19. Manh nhi

  Cho biểu thức:

  1) Cho M= (\frac{\sqrt{x}}{x-4}+\frac{1}{2\sqrt{x}+14}):\frac{2}{\sqrt{x}-2} a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn b) Tìm x để M= \frac{4}{5} c) So sánh M và M^2 2) Cho P= (\frac{3}{2\sqrt{x}-14}-\frac{1}{2\sqrt{x}+14}):\frac{\sqrt{x}+7}{x-49} a) Tìm điều kiện xác định, rút...
Top Bottom