Kết quả tìm kiếm

 1. Lục Vân Tiên

  Vật lí Ôn tập: Quang học

  Một vật AB nằm trên một mặt bàn nằm ngang. Đặt 1 gương phẳng chếch 1 góc 45^{\circ}. Hỏi ảnh vật AB nằm trong mặt phẳng nào? Hình vẽ:
 2. Lục Vân Tiên

  Map cho Minecraft pe

  Có ai chơi mcpe ko? Đây là map gì vậy? mcpedl.com/cristmas-skyblock/
 3. Lục Vân Tiên

  Toán [Lớp 7] Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau / Tập hợp N; Z; Q; I; R

  Bài 1: Cho các số a, b, c, d khác 0 thỏa mãn \frac{5a+b+c+d}{a} = \frac{a+5b+c+d}{b} = \frac{a+b+5c+d}{c} = \frac{a+b+c+5d}{d} Tính giá trị của biểu thức: P = \frac{a+b}{c+d} + \frac{b+c}{d+a} + \frac{c+d}{a+b} + \frac{d+a}{b+C} Bài 2: a) Tìm x nguyên để 6\sqrt{x} + 1 chia hết cho 2\sqrt{x} - 3...
 4. Lục Vân Tiên

  Sử [Lớp 7] Cuộc chiến trên sông Như Nguyệt

  1) Trình bày cuộc chiến trên sông Như Nguyệt của nhân dân ta 2) Tại sao nói trận đánh ở Như Nguyệt là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ?
 5. Lục Vân Tiên

  Văn [Lớp 7] Văn biểu cảm

  Đề bài: Hoa đào ngày Tết Mình chỉ cần các ý chính thôi, không cần bài văn đâu!
 6. Lục Vân Tiên

  Sinh [sinh 7] Giun đất

  1) Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất ? 2) Cuốc phải giun thấy máu đỏ chảy ra, tại sao ? 3) Hình dạng ngoài của giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào ? 4) Lợi ích của giun đất đối với trồng trọt
 7. Lục Vân Tiên

  Sử [Lớp 7] Nhà Lý

  1) Kể tên các kinh đô của nước ta theo thứ tự thời gian từ thời Văn Lang đến thời nhà Lý 2) Hãy cho biết luật pháp thời Lý mang tính đẳng cấp và khuyến khích nông nghiệp phát triển: - Tính đẳng cấp ? - Khuyến khích phát triển nông nghiệp ?
 8. Lục Vân Tiên

  Toán [Lớp 7] Dãy tỉ số bằng nhau

  \frac{15}{x-9}= \frac{20}{y-12}= \frac{40}{4-12}= \frac{40}{2-2y} Và xy = 1200
 9. Lục Vân Tiên

  Văn [Lớp 7] Văn biểu cảm

  Kiểu bài biểu cảm về: cây và hoa Đề bài: Cây đào ngày Tết
 10. Lục Vân Tiên

  Ngoại ngữ [Lớp 7] Community service: Project

  1) Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help? 2) Think about your local area. What needs to be done to make things better? What can you do to help? 3) Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help...
 11. Lục Vân Tiên

  Toán [Lớp 7] Hình học: Bài tập ôn tập chương I

 12. Lục Vân Tiên

  Văn [Lớp 7] Văn biểu cảm

  Tìm ý cho đề văn " Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ"
 13. Lục Vân Tiên

  Ngoại ngữ [ Lớp 7] COMMUNITY SERVICE : Communication

  1. Work in groups. Discuss the benefits each activity may bring to the community. Share your answers with the class. 2. Ask each other: Have you ever done any of these activities? Choose three activities that you want to try. Why do you wan
 14. Lục Vân Tiên

  Ngoại ngữ [Lớp 7] Community service

  Writting about volunteer work
 15. Lục Vân Tiên

  Văn [Lớp 7] Văn biểu cảm

  Cây bàng đem lại cho em những gì trong đời sống vật chất và tinh thần?
 16. Lục Vân Tiên

  Toán [Lớp 7] Lũy thừa của một số hữu tỉ

  a) Cho 2^{x} = 8^{y+1} 9^{y} = 3^{x-y} ( x, y thuộc N) Hãy tính x+y b) Cho 4^{x}/2^{x+y} = 8 và 9^{x+y}/3^{5y} = 243 ( x, y thuộc N) Hãy tính xy
 17. Lục Vân Tiên

  Toán [Lớp 7] Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

  Tìm hai số x và y, biết : x : 2 = y : (-5) và x - y = -7
 18. Lục Vân Tiên

  Toán Góc đối đỉnh

  Cho biết trên hình vẽ có 1980 cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt. Tính số đường thẳng ban đầu đôi một cắt nhau.
 19. Lục Vân Tiên

  Toán [Lớp 7] Hai đường thẳng vuông góc

  Cho 2 tia Ox và Oy vuông góc với nhau.Trong xOy ta vẽ hai tia OA và OB sao cho góc AOx bằng góc BOy bằng 30 độ. Vẽ tia OC sao cho Oy là tia phân giác của góc AOC. Chứng tỏ rằng: a) Tia OA là tia phân giác của góc BOx b) OB vuông góc với OC
 20. Lục Vân Tiên

  Toán Số nguyên tố cùng nhau

  Chứng minh rằng hai số tự nhiên liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau
Top Bottom