Kết quả tìm kiếm

 1. cherrynguyen_298

  TOÁN 12

  GIẢI x\left ( 4x^{2}+1 \right )+\left ( x+3 \right )\sqrt{5-2x}= 0
 2. cherrynguyen_298

  Sinh [Sinh 12] Tương tác gen

  1 tính trạng hoa cho KH 9:7 -> tính trạng di truyền theo nguyên tắc bổ sung Quy ước: 9A-B- :có màu (3A-bb,3aaB-,1aabb):không màu 9A-B- có ( 1AABB; 2AaBB; 2 AABb; 4 AaBb) A-B-: 1/9+2/9+2/9+4/9*9/16=29/36 (hoa co mau) Con lai 7/36 hoa ko mau
 3. cherrynguyen_298

  Học cách sống, tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến !

  Học cách sống, tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến !
 4. cherrynguyen_298

  thật lâu, thật lâu mới lên, diễn đàn đổi giao diện mới rồi dùng chả quen j cả

  thật lâu, thật lâu mới lên, diễn đàn đổi giao diện mới rồi dùng chả quen j cả
 5. cherrynguyen_298

  Sinh 9 Câu hỏi quần thể

  P: AA x aa F1: Aa(100%) ADCT : Aa= 1* (1/2)^2=1/4 AA= aa= (1-1/4)/2=3/8
 6. cherrynguyen_298

  1 câu lí thuyết tổng hợp trong đề thi thử

  1, 2, 5 là đúng rồi .
 7. cherrynguyen_298

  thật lâu rồi mới lên đây, chẳng bik ai cả........

  thật lâu rồi mới lên đây, chẳng bik ai cả........
 8. cherrynguyen_298

  Sinh [Sinh 12] Di truyền học

  Ở ruồi nhà 2n = 12. Xét 5 locut gen như sau: gen I có 3 alen nằm trên NST số 3; gen II có 2 alen, gen III có 4 alen nằm trên NST số 2; gen IV có 3 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, gen V có 2 alen nằm trên vùng tương đồng X và Y. Nếu một quần thể ngẫu phối, quá trình giảm...
 9. cherrynguyen_298

  Hóa Hữu Cơ 11 cần giúp :((

  tỉ khối so với H = 10=> Mtb 2 ankan =20=> ankan 1 là CH4, Vì liên tiếp => C2H6
 10. cherrynguyen_298

  Sinh [Sinh 12] Tính chất và thành phần của bạch huyết

  Thành phần chủ yếu của bạch huyết là các bạch huyết bào (lymphocyte) và đại thực bào (macrophage) Bạch huyết là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng, và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô.
 11. cherrynguyen_298

  Sinh [Sinh 12] Bài tập

  Quy ước gen: - Đối với cái: AA: có sừng, Aa và aa: không sừng. - Đối với đực: AA và Aa: có sừng, aa: không sừng. Vì tỉ lệ đực và cái bằng nhau, nên hai quần thể đực và cái sẽ có cấu trúc di truyền giống nhau: Gọi p là tần số A, q là tần số a của cả quần thể (gồm cả đực và cái). Cấu trúc di...
 12. cherrynguyen_298

  Sinh [Sinh 12] Bài tập qui luật phân li

  phép lai: AaBbDD x aaBbDd số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ: 1/2*1/2*1/2+1/2*1/2*1/2+1/2*1/2*1/2=3/8
 13. cherrynguyen_298

  Sinh 12 Di truyền học người - xác suất

  quy ước gen A: > a: quy định bạch tạng Vì cặp vợ chồng,cả 2 đều có em bị bạch tạng và những người khác trong gia đình đều bình => bố mẹ của hai vợ chồng đều có KG Aa. Hai vợ chồng bình thường có KG A-( 1/3 AA, 2/3Aa) hay( 2/3 A, 1/3a) xác suất để cặp vợ chồng trên sinh 3 đứa con cùng giới...
 14. cherrynguyen_298

  Sinh [Sinh 12] Di truyền học

  gen 2 có 2 alen thuoc NST thuong hay j?
Top Bottom