Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Vật lí 11 Bài tập về momen trong từ trường

  Đề: trong hình Anh chị giúp em với ạaa Cho khung dây hình chữ nhật có diện tích S=20 cm^2 …..
 2. H

  Vật lí 11 Bài tập từ trường

  Đề: như ảnh Cho hai thanh kim loại AB, CD đặt nằm bgang như hình Anh chị giúp em vớiii
 3. H

  Tin học Phiên dịch và biên dịch

  Cho rm hỏi sự khác nhau giữa thông dịch và biên dịch là gì ạ Và cho ví dụ về sự khác biet đó
 4. H

  Sinh 11 Hỏi đáp kiến thức thẩm thấu

  Vì sao cây trên cạn không thế sống trong đất ngập mặn ? Em cảm ơn ạaa
 5. H

  Toán Tìm x

  các bạn giải giúp mình nhé Cho tổng T = 1.2.3 + 4.5.6 + 7.8.9 + ... + (n – 2)(n – 1)n. Khi đó n là
 6. H

  Toán Toán 6

  các bạn giải giúp mình bài này nhé Trong 1 đợt thi học tập ba tổ của lớp 5a đạt được tất cả là 120 điểm 10.Trong đó tổ 1 đạt được số điểm 10 của lớp. Tổ 2 đạt được \frac{2}{3} số điểm 10 của hai tổ kia. Tính số điểm 10 của mỗi tổ đạt được
 7. H

  Toán Toán 6

  các bạn giải giúp mình bài này nhé Trong 1 đợt thi học tập ba tổ của lớp 5a đạt được tất cả là 120 điểm 10.Trong đó tổ 1 đạt được \boldsymbol{\frac{1}{3}} số điểm 10 của lớp. Tổ 2 đạt được 2/3 số điểm 10 của hai tổ kia. Tính số điểm 10 của mỗi tổ đạt được
Top Bottom