Kết quả tìm kiếm

 1. lynox

  Toán 9 tìm m để pt có 3 no pb.

  cho pt tìm m để pt có 3 no pb. Mn giúp mk vs ạ.
 2. lynox

  Toán 9 hình 9

  Mn giúp mk ý b với ạ.
 3. lynox

  Toán 9 Cho P $y=x^{2}$ và d $y=mx-2$ tìm m để d cắt P tại 2 điểm phân biệt A B sao cho $ S OAB$ =1

  Cho P y=x^{2} và d y=mx-2 tìm m để d cắt P tại 2 điểm phân biệt A B sao cho S OAB =1$ Mn giúp e va ạ. Ko lm theo cách tìm điểm cố định nhé.
 4. lynox

  Toán 9 giải phương trình

  MN giúp mk vs ạ.
 5. lynox

  Toán 9 pt vô tỉ

  mn giúp mk vs ạ .
 6. lynox

  Toán 9 pt vô tỉ

  giúp mk vs ạ .
 7. lynox

  Toán 9 Tìm tất cả các giá trị $m$ để PT đã cho có ít nhất 1 nghiệm dương

  Cho phương trình: x^4 + 3x^3 - mx^2 + 9x +9 =0 b) Tìm tất cả các giá trị m để PT đã cho có ít nhất 1 nghiệm dương mọi người giúp mk vs ạ>,<
 8. lynox

  Toán 9 hàm số

  Bài 20: Tìm các điểm thuộc đường thẳng: 3x - 5y = 8 có tọa độ là các số nguyên nằm trên dải song song tạo bởi 2 đường thẳng: y =10 và y = 20 giúp mk vs ạ>< cái b 20 đề nó lạ quá.
 9. lynox

  Toán 9 Chứng minh giao điểm 2 đường thẳng luôn chạy trên 1 đtr cố định

  Cho 2 đường thẳng (d_1) ; y = -mx - 2m+3; (d_2) : x -my-2+ m = 0 a. Chứng minh giao điểm của (d_1) và (d_2) chạy trên một đường tròn cố định khi m thay đổi. Xác định tâm đường tròn và bán kính đường tròn đó. mọi người giúp mk vs ạ.
 10. lynox

  Toán 9 hàm số....

  giúp mk với ạ .
 11. lynox

  Toán 9 tìm vị trí điểm A trên trục hoành đề tam giác ABC vuông

  mọi người giúp mk vs ạ, yếu phần hàm số quá:<
 12. lynox

  Toán 9 hàm số

  cho đt (d) y=2x+3 xác định vtr của A trên Ox để khoảng cách từ A đến d =4
 13. lynox

  Toán 9 cho tam giác ABC nhoọn nội tiếp O

  cho tam giác ABC nhoọn nội tiếp O AD là đường cao, H là trực tâm, qua B kẻ BI vuông góc với AO qua C kẻ CK vuông góc với AO cm khi đường trung trực của DI giao AB BC ở M thì N M là TĐ mỗi cạnh
 14. lynox

  Toán 9 Tìm giá trị lớn nhất của $HA + HB + HC$

  Cho đường tròn (0) có dây BC cố định không là đường kính .Lấy điểm A bất kì trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có 3 góc nhọn .Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. khi vị trí của A thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất của HA + HB + HC
 15. lynox

  Toán 9 giải phương trình

  giải phương trình giúp mk vs ạ.
 16. lynox

  Toán 9 cách tính góc tạo bởi (d1) và (d2)

  cách tính góc tạo bởi (d1) và (d2) mọi người giúp mk vs ạ><
 17. lynox

  Toán 9 xác định vị trí của AB CD để AB+CD max

  cho đg tron (O,R) và 1 điểm P cố định ( P ko trùng vs O OP<R), 2 dây AB CD vuông góc với nhau xác định vị trí của AB CD để AB+CD max
 18. lynox

  Toán 9 giải phương trình vô tỉ

  giải phương trình vô tỉ
 19. lynox

  Toán 9 chứng minh

  chứng minh A=a^{2}+ab+b^{2} +a-b+1 >=0
 20. lynox

  Toán 9 giải pt vô tỉ

  GPT a,x.\sqrt[3]{91-x^{3}}(x+\sqrt[3]{91-x^{3}})=81 b,\sqrt[]{2x+\sqrt[]{x+1}+1 } +\sqrt[]{2x-\sqrt[]{x+1} } -2 \sqrt[]{x+1}=1
Top Bottom