Kết quả tìm kiếm

 1. Kim Dung Đoàn

  Hóa Hoá học lớp 11

  bài 1: Trộn 50ml hỗn hợp khí gồm N2 và NO với 25ml không khí sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có V=70ml. Thêm tiếp vào hỗn hợp khí này 145ml không khí nữa thì sau các phản ứng hoàn toàn thu được 200ml hỗn hợp khí. Biết các V khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất; trong không khí O2 chiếm...
 2. Kim Dung Đoàn

  Hóa lớp 11 - N2, NH3 và muối amoni

  bài 1: Trộn 50ml hỗn hợp khí gồm N2 và NO với 25ml không khí sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có V=70ml. Thêm tiếp vào hỗn hợp khí này 145ml không khí nữa thì sau các phản ứng hoàn toàn thu được 200ml hỗn hợp khí. Biết các V khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất; trong không khí O2 chiếm...
 3. Kim Dung Đoàn

  Hóa lớp 11 hidroxit lưỡng tính

  THANK YOU!
 4. Kim Dung Đoàn

  Hóa lớp 11 hidroxit lưỡng tính

  Dung dịch X gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M Dung dịch Y gồm ZnCl2 0,1M và HCl 0,2M Cho dung dịch X tác dụng với 100ml dung dịch Y được 0,297g kết tủa. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng lớn nhất, nhỏ nhất
 5. Kim Dung Đoàn

  Hóa Hóa 10

  mH2 = m dd tăng = 8,3 - 7,8 = 0,5g => nH2= 0,25 mol có hệ: 27nAl + 56nFe = 8,3g 1,5nAl + nFe = 0,25 mol (dựa vào ptpu) => nAl = nFe = 0,1 mol
 6. Kim Dung Đoàn

  phương trình Oxit

  ghi rõ đề bài ra chứ bạn
 7. Kim Dung Đoàn

  Hóa Cho trứng vào giấm

  hiện tượng là sủi bọt khí do có phương trình: CaCO3 + CH3COOH -> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
 8. Kim Dung Đoàn

  hóa 9 HSG

  s k lm bằng cách bảo toàn electron???
Top Bottom