Kết quả tìm kiếm

  1. Luv1206

    Hóa 12 α - glucozơ và β - fructozơ

    cái này liên quan đến vị trí của OH hemiaxetal nha bạn, nếu nó nằm dưới mặt phẳng là aphal, còn nằm trên mặt phẳng là beta nha bạn
Top Bottom